Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Elektronisch belastingaangifte doen nog dit jaar op Aruba

DONDERDAG, 09 JANUARI 2014

ORANJESTAD — Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zouden burgers en bedrijven al elektronisch aangifte kunnen doen. Zowel voor hun belastingen bij SIAD als voor heffingen bij de douane. Ook bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) wordt de aangifte elektronisch.

Dat blijkt uit de presentatie die minister Juan David Yrausquin (AVP) gisteren aan de pers gaf over zijn beleidsspeerpunten voor de komende vier jaar. De minister wil duidelijk af van papier in de strijd tegen minder bureaucratie en ziet een verbetering van het Arubaanse overheidsfunctioneren door meer elektronisch te gaan doen, e-governement. Dit gaat volgens hem gepaard met een efficiënter werkend overheidsapparaat. Een grote uitdaging voor de bewindspersoon die sinds januari verantwoordelijk is geworden voor de Overheidsorganisatie.

Die portefeuille hangt nauw samen met zijn zwaardere taak, de verantwoordelijkheid voor de Financiën. Immers zijn de uitgaven aan het overheidapparaat de grootste kostenpost en ook de sterkst stijgende. Terwijl de minister/het nieuwe kabinet heeft toegezegd dat het nu echter menens is met het streven om tot een balans te komen in de uitgaven en inkomsten van de overheid na decennia van oplopende tekorten waardoor er nu een record staatsschuld is.


Gezonde overheidsfinancië
n

Het is zijn belangrijkste speerpunt; zorgen voor een gezonde en duurzame overheidsfinanciën. Dat is tijdens de eerste kabinetperiode onder Mike Eman namelijk niet gelukt. Toch blikte Yrausquin gisteren in zijn presentatie eerst terug op die periode 2009-2013 en welke successen wel zijn bereikt. Zoals de eerste aanzet voor de hervorming van het sociale zekerheidsstelsel (AOV, AZV), het ambtenarenpensioen (Apfa) en de invoering van een verplicht aanvullend pensioen voor werknemers in de private sector.

Hij slaat daarbij dus over hoe in de afgelopen vier jaar niet gelukt is om de overheidsfinanciën in bedwang te houden. In zijn plannen voor 2014-2017 staat dit echter wel prominent bovenaan. De minister herhaalt nogmaals dat zijn collega-ministers duidelijk de opdracht hebben om niet meer uit te geven dan het kostenplafond van 1,35 miljard florin in die vier jaren. Een ander doel is om de inkomsten van de overheid te verhogen naar 1,15 miljard florin. Nog steeds ziet Yrausquin dat als haalbaar gezien de projecties voor de economische groei en wat hij vooral denkt meer aan belastinggeld binnen te krijgen door een efficiëntere inning daarvan.

De minister erkent vanmorgen – hij is dan net onderweg voor overleg bij de belastingdienst – dat het mes aan twee kanten snijdt. Bij de belastingdienst is de dienstverlening de afgelopen jaren namelijk flink achteruit gegaan. En daarbij is de overheid nog altijd een slechte uitbetaler als burgers of bedrijven juist geld van de belasting terug moeten krijgen.

Hoe de bewindspersoon tot slot de uitgaven in bedwang gaan houden, ofwel concreet waar wordt op bezuinigd, blijft nog onduidelijk. Die duidelijkheid komt dus over een paar maanden als het kabinet met de begroting van 2014 komt.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top