Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eindelijk akkoord voor pensioenhervormingen

26 januari 2017

Philipsburg – Vakbonden van overheidspersoneel, pensioenfonds APS en de overheid van Sint Maarten hebben na maanden van dialoog en iets van 30 vergaderingen een overeenkomst bereikt over pensioenhervormingen op Sint Maarten.

Na deze overeenkomst moet er nu concept-wetgeving gemaakt worden die door de ministerraad moet worden goedgekeurd voordat het voor behandeling en goedkeuring naar het parlement wordt gestuurd. Voor de Windward Islands Civil Servants Union (WICSU) is de overeenkomst een mijlpaal. ,,In het verleden werden veranderingen unilateraal gemaakt door het pensioenfonds waarna ze werden overhandigd aan de bonden.

In dit proces is een werkgroep samengesteld die zo’n 28 keer is samengekomen en werd input gevraagd van professionals op het pensioenvlak”, gaf voorzitter en lid van het adviesorgaan voor ambtenarenzaken Claire Elshot aan.

Volgens Elshot zijn de hervormingen van belang om het pensioen van ambtenaren in de toekomst veilig te stellen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top