Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eerste toezegging voor Bonaire tijdens Caribisch Nederland-week in Den Haag

DINSDAG, 29 OKTOBER 2013

DEN HAAG — De delegaties van Bonaire, St. Eustatius en Saba hopen deze week concrete resultaten te bereiken met betrekking tot de ontwikkelplannen en de gewenste inspraak op de evaluatie van de staatkundige structuur. Het concrete resultaat van de week van Caribisch Nederland is een toezegging van geld voor de bouw en renovatie van woningen op Bonaire.

“Het eerste resultaat hebben we al gehaald. Vandaag heeft Nederland 500.000 euro toegezegd voor de nieuwbouw van sociale woningen en 240.000 euro voor de renovatie van woningen van bijvoorbeeld ouderen”, zei gedeputeerde Silvana Serfilia van Sociale Zaken gisteren bij de welkomstreceptie op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een structurele wijkverbetering is een van de speerpunten in het ontwikkelplan van Bonaire.

De receptie, waar ook Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte bij aanwezig was, gaf vertegenwoordigers van de verschillende departementen de mogelijkheid om alvast op informele wijze van gedachten te wisselen. De delegaties van Saba en St. Eustatius deden gisteren nog geen mededelingen over concrete resultaten. Gedeputeerde Carlyle Tearr gaf wel aan de woningbouw ook prioriteit heeft op St. Eustatius. “Wat we vooral nodig hebben met betrekking tot de ontwikkelplannen is een toezegging”, zei hij. Met toezeggingen wordt in hogere mate zeker dat de plannen ook daadwerkelijk doorgaan, zodat er ook een begin gemaakt kan worden met gerelateerde plannen, die eventueel door derde partijen worden uitgevoerd. Voor St. Eustatius is het verder belangrijk dat het bestuur en de inwoners ook in de voorbereidende fase van de evaluatie nauw betrokken worden. “We willen inspraak in de procedure, de aanpak en wie er bij betrokken is”, aldus Tearr.

Gedeputeerde Chris Johnson van Saba benadrukte dat bij de evaluatie van de staatkundige structuur ook rekening gehouden moet worden met het feit dat Saba, St. Eustatius en Bonaire drie afzonderlijke eilanden zijn met elk hun eigen cultuur en behoeften. “Er bestaat geen BES net zoals er geen Nederlandse Antillen bestonden. Tijdens de discussies voorafgaand aan 10-10-‘10 moest er ook rekening gehouden worden met Curaçao en St. Maarten, maar nu is er geen reden om Bonaire, St. Eustatius en Saba op een verschillende manier te benaderen”, zei Johnson.

Omdat Saba het kleinste eiland is, wordt de regeldruk daar als een behoorlijke belemmering ervaren, zei hij. “Er is een hele bestuurslaag bijgekomen met ambtenaren. Daar kan best in gesneden worden. Saba geeft de voorkeur aan een benadering van gezond verstand op een wijze die budgetneutraal is.” De delegatie van Saba wil tevens praten over de verhoging van het minimumloon op het eiland, omdat dit ook gevolgen zal hebben voor de hoogte van uitkeringen als de AOV.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf in zijn welkomsttoespraak aan dat de evaluatie en ontwikkelplannen wat hem betreft ook de belangrijkste agendapunten zijn. “We wachten het advies van de Raad van State af over de procedure, maar het staat natuurlijk vast dat we de staatkundige structuur samen zullen evalueren en zorgen dat we het op een manier doen die ons allemaal verstandig lijkt.” De minister gaf aan dat hij de voorkeur geeft aan aanpassingen en niet aan een grondige herziening van de huidige structuur. De coördinatie en de regeldruk zullen veel aandacht vergen, zei hij. “We hebben natuurlijk de Rijksvertegenwoordiger en zijn mensen en we hebben ook de vertegenwoordigers van de verschillende departementen voor een directe koppeling naar de verschillende ministeries. Daar zit natuurlijk soms een dubbeling in. Er zijn twee aanspreekpunten en we kunnen het geld natuurlijk beter besteden aan de primaire taken, dan aan dubbel coördinatiewerk. De coördinatie wordt al een punt van aandacht op korte termijn.”

 Bron: Amigoe, Curacao
Share this page:
« Back
Back to Top