Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Eerste Kamer stoort zich aan besluit zorgpakket BES-eilanden

MAANDAG, 07 JANUARI 2013

KRALENDIJK — De Commissie voor Koninkrijksrelaties (Korel) van de Eerste Kamer wil minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om opheldering vragen over de gang van zaken rond de invoering van de ingrijpende maatregelen in het zorgpakket. Vooral het tijdstip en de het gebrek aan communicatie met de eilanden stoort de Kamerleden. “Wij gaan met de minister van VWS praten en met de minister van Sociale Zaken.

Hoe is dit zo gegaan en waarom was er geen contact met de eilanden hierover? Wij hebben van veel mensen hier gehoord dat zij echt willen bezuinigen, maar niet zo. Wij zijn de koning van het polderen, dan moet je toch kunnen overleggen met de mensen over hoe het zou kunnen”, zegt Marieke Linthorst (PvdA), voorzitter van Korel en delegatieleider.

De Kamerleden zijn op rondreis op de eilanden, om zich op de hoogte te stellen van de actuele situatie in Caribisch Nederland. Tijdens hun tweedaags bezoek aan Bonaire hebben zij vrijdag besprekingen gevoerd met het Bestuurscollege en was er op zaterdag gelegenheid voor de bevolking om met de Nederlandse parlementariërs informeel van gedachten te wisselen. De ontmoetingsmomenten waren bij Fruteria Shely’s, Caribe Supermarket, Warehouse Supermarket en Top Supermarket.

Het waren vooral de beroepsgroepen, tandartsen en fysiotherapeuten, die de kans hebben gegrepen en hun ongenoegen hebben geuit over de gang van zaken. Niet alleen de bevolking wordt hard getroffen, ook de beroepsgroepen worden fors benadeeld.

Koopkracht

Gevraagd naar haar indruk van de bijeenkomsten op Bonaire, zegt Corel-voorzitter Linthorst, dat er twee zaken spelen die heel erg belangrijk zijn: de koopkracht en de ontwikkelingen rondom het zorgpakket op de eilanden.

Zij is ervan overtuigd dat er iets niet klopt met de koopkracht. Daar wil de Eerste Kamer opnieuw door experts naar laten kijken. Er is een koopkrachtonderzoek gedaan, waaruit de conclusie wordt getrokken dat de prijsstijgingen niet het gevolg zijn van de staatkundige veranderingen. Linthorst: “Dat klopt niet helemaal. Wij denken dat het niet waar is en wij willen dat daar preciezer naar wordt gekeken. Ik denk dat er mensen naar moeten kijken, die daar echt verstand van hebben en die er onafhankelijk naar kijken. Wij zijn daarvoor te weinig fiscaal onderlegd.”

Volgens Linthorst heeft de Eerste Kamer om het koopkrachtonderzoek gevraagd. “Dan moeten wij ook zorgen dat er een onderzoek komt dat wel duidelijk is.”

Zorgpakket

Rondom het snoeien in het zorgpakket spelen drie zaken, aldus Linthorst. Ten eerste is er een advies aan de minister om in te grijpen in het zorgpakket. Er is geen duidelijkheid over wie het advies heeft gegeven en wat er in het advies staat.

Ten tweede is het tijdstip waarop de maatregel bekend wordt gemaakt, op 21 december 2012, zo vlak voor Kerst en de uitvoering al per 1 januari 2013, zeer ongelukkig. De korte termijn en het gebrek aan overleg met de eilanden stoort de Eerste Kamer.

Het stoort bovendien ook dat de minister een vergelijking trekt met Nederland. “De situatie is niet vergelijkbaar. In Nederland heb je een aantal verzekeringsmaatschappijen, bij wie je een aanvullende verzekering kunt afsluiten voor bepaalde onderdelen van zorg en dat heb je hier niet. Wat gebeurd is, is dat gekeken wordt naar Nederlandse maatstaven, die hier niet gelden”, aldus Linthorst.

Linthorst wil echter niet al te hoge verwachtingen scheppen bij de bevolking. De Eerste Kamer heeft met dit bezoek zich op de hoogte willen stellen van de actuele situatie op de eilanden.

Linthorst: “Wij hebben de mensen die de moeite hebben genomen om te komen, een korte toelichting gegeven van wat wij van plan zijn. Wat wij niet kunnen beloven is dat dit jaar alles in orde zal komen. We kunnen wel beloven dat er een wet komt om de fouten te herstellen.”

Share this page:
« Back
Back to Top