Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Dutch minister: ‘Health care cost alternatives on BES-islands should lead to quick savings’

THURSDAY, 25 APRIL 2013

~ Says Schippers in letter to Parliament ~

THE HAGUE–Alternatives of Bonaire, St. Eustatius and Saba to reduce health care expenses without harming the quality and extent of care on the islands are only an option if they can be substantiated and lead to savings on the short term, stated Dutch Minister of Public Health, Wellbeing and Sports Edith Schippers on Wednesday.

The Minister informed the First and Second Chamber of the Dutch Parliament in a letter that she “remained open” to suggestions from the islands to reduce cost and to organise quality health care in the most efficient way.

The Governments of St. Eustatius and Saba sent a proposal to the Minister last week that included alternatives to reduce health care cost by US $1.5 million which is more than the amount she is looking to save on the two islands. The islands’ proposal was not included in Schippers’ letter to Parliament.

Schippers’ letter is a reply to the long list of questions that Members of the Permanent Committees of Public Health of the First and Second Chamber had posed. The Members had asked for detailed information on the Minister’s measures and the cause of increased health care cost in the Caribbean Netherlands in 2012 by 20 million euros.

Referring to an agreement made with representatives of Bonaire, St. Eustatius and Saba during the last Caribbean Netherlands week in March this year, the Minister stated that she would include the islands in her search for cost reducing measures that do not harm essential care where possible.

At that time, Schippers told the islands that the package measures in the area of dental care and physical therapy would go into effect per July 1, 2013 unless “acceptable” alternatives were presented before that date that would reduce the annual cost of health care by US $2 million for the three islands combined.

“If these alternatives are implemented later than July 1, 2013, for example per January 1, 2014, then they must compensate the loss by being implemented at a later date.” Putting off the measures in the area of dental care and physical therapy to a later date would cost some US $1 million in 2013.

The Minister stated that it was her “explicit choice” to continue “unabridged” with the strengthening of health care on the islands where this was most needed, despite the difficult economic situation. “I consider it unwise to cut in this process.”

Improving basic health care, the so-called first line care, remains very important, especially for St. Eustatius and Saba because contrary to Bonaire those islands do not have much second line care. “Large improvements in the first line care are needed. The implementation of professional standards can greatly improve care.”

According to the Minister, more risk management is needed in St. Eustatius and Saba to prevent that patients become unstable. “Care in the Windward Islands is not equipped for serious, unstable patients. This will not ever be possible and the risks have to be calculated at all times which leads to higher costs such as helicopter transport.”

The distance that patients have to cover to get to a specialist is of limited importance, stated Schippers. It mostly concerns care that can be planned ahead such as a scheduled appointment with a medical specialist in St. Maarten. Super specialist care in Colombia and Guadeloupe will always remain necessary.

Schippers made clear that she would keep a keen eye on cost development and that she would not stop to cut cost where possible. She explained that alternatives that did not affect the strengthening of the health care on the islands were currently being discussed. She emphasized that it was important to be sure about the concrete revenues of these alternatives.

The Minister said that she did not have indications that the package measures would result in a loss of labour and economic damage, as Members of Parliament (MPs) of the Socialist Party (SP) feared.

She stated that the period of 2.5 years had been sufficient for residents of the islands to realise a dental sanitation. She pointed out that people in The Netherlands also paid for dental care above the age of 18.

Responding to concerns of the Democratic D66 Party about the term of payment by the Health Insurance Bureau ZVK, Schippers explained that ZVK needed about 10 days to plan the logistics of a scheduled appointment with a medical specialist. The objective is to deposit the money for planned medical referrals on the patient’s bank account five days before travel.

In urgent cases, ZVK can execute the logistics in four days. In emergency cases, the daily allowance is paid retroactively four days afterwards. The Minister said it was not an option to pay the daily allowances via the islands governments as this would complicate matters and would not result in a quicker payment.

 

Nog geen alternatief voor bezuinigingen zorg

DONDERDAG, 25 APRIL 2013

DEN HAAG — Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben nog geen realistische alternatieven aangedragen voor de bezuinigingen in de gezondheidszorg, schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit een analyse van haar ministerie blijkt dat de kosten op vrijwel alle terreinen hoger dan geraamd waren, al zijn niet voor alle vormen van zorg ook details beschikbaar.

“Wat er aan suggesties vanuit de eilanden onder mijn aandacht is gebracht is goed bestudeerd. Helaas zaten er tot nu toe geen voorstellen tussen, waarmee ik op korte termijn een overeenkomstige besparing zou kunnen realiseren,’’ schrijft de minister. “De pakketmaatregelen op het terrein van mondzorg en fysiotherapie (zullen) per 1 juli 2013 in werking treden, tenzij er, ook voor mij acceptabele, alternatieven voor die datum worden aangedragen met eenzelfde opbrengst. Als die alternatieven later dan 1 juli 2013 in werking treden, bijvoorbeeld per 1 januari 2014, dan moeten die ook het verlies dat door het later in werking treden wordt veroorzaakt, goed kunnen maken.’’

Schippers beantwoordt met haar brief een groot aantal vragen van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid over de bezuinigingen in de zorg, die voor grote ophef zorgden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Schippers benadrukt dat de realisatie van een goede zorg voor haar voorop staat en dat bezuinigingen daar ook geen afbreuk aan mogen doen. Tegelijkertijd is het wel noodzakelijk om de ontwikkeling van oplopende kosten te remmen. In 2012 werd er 30 procent meer uitgegeven dan begroot, een bedrag van zo’n 20 miljoen euro, herhaalt ze.

“De overschrijding van de uitgaven in 2012 (…) wordt ten dele veroorzaakt door de inhaalslag in de zorg die plaatsvindt als gevolg van de achterstand die voor 10-10-2010 is ontstaan. Deze achterstand kan nu ongedaan worden gemaakt, doordat er inmiddels beduidend betere en voor alle inwoners toegankelijke zorg aanwezig is in Caribisch Nederland. Naar verwachting zal deze inhaalslag nog zeker drie jaar duren,’’ aldus de minister.

Uit de specificatie van overschrijdingen per gebied blijkt dat de kosten voor medicijnen, bezoeken aan de tandarts en paramedische zorg (logopedie, fysiotherapie en dieet-advisering) 4 miljoen euro hoger waren dan begroot. Een groter aantal patiënten voor Mariadal zorgde voor 3,5 miljoen aan extra kosten op en de reis- en verblijfkosten voor medische uitzendingen waren 2,5 miljoen euro hoger dan verwacht. Andere factoren waren de groei van het aantal verzekerden (3,5 miljoen euro), de ongunstige dollar-eurokoers (4 miljoen euro) en de betaling van rekeningen uit 2011 (2,5 miljoen euro). Details over de verschillende types behandelingen zijn er niet, al is wel bekend dat veel kosten worden gemaakt als gevolg van de verkeerde behandeling van bijvoorbeeld diabetes.

“De cijfers over 2012 zijn wat de totale uitgaven betreft wel betrouwbaar maar de administratie per onderdeel levert voor 2012 nog geen gegarandeerd betrouwbaar beeld op. De oorzaak is daarom nog niet goed vast te stellen. Maar in ieder geval staat wel vast dat het aantal medische uitzendingen is gedaald en dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van Curaçao naar Colombia, terwijl de voorlopige cijfers er op lijken te wijzen dat de bijkomende uitzendkosten zijn gestegen,’’ aldus de minister.

Share this page:
« Back
Back to Top