Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drukkende vergrijzing eist meer zorg, bedden en kwaliteit op Aruba

MAANDAG, 20 JANUARI 2014

ORANJESTAD — Met de vergrijzing die ongeduldig op de deur bonkt, is naast de algemene gezondheidszorg ook ouderenzorg als apart thema opgenomen in de portefeuille van Gezondheid-minister Alex Schwengle (AVP). “We hebben het jaren voor ons uit kunnen schuiven, maar nu zijn we op het punt beland dat we het niet meer kunnen ontkennen.”Echter draagt de minister, ondanks vele plannen, nog geen concrete oplossing aan voor de steeds langer wordende wachtlijst van zorginstellingen.

Om de eerste, met name financiële, klappen van de vergrijzing op te vangen, is recent de pensioenleeftijd opgeschoven van 60 naar 65 jaar (20 december 2013, red), maar daarmee is de kous nog niet af, zo zegt Schwengle. “Er komt grotere druk op de ouderenzorg te staan, en we beseffen dat de ouderenzorg niet adequaat is. Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (Saba) doet haar best, maar er zijn nog veel verbeterpunten.”

Een voorbeeld van verbetering is volgens Schwengle het aantal personeelsleden dat ingezet wordt in zorginstellingen en bovendien hun opleidingsachtergrond. “Het personeel moet worden doorgelicht. Is er voldoende mankracht of moeten we mensen gaan aannemen? Het opleidingsniveau moet opgekrikt worden, daar zijn we inmiddels mee gestart.” Ook de huisvesting moet onder de loep worden genomen, zo zegt de minister. “Saba Savaneta is recent gerenoveerd, de vestiging in San Nicolas is nieuw, maar Saba Oranjestad is nodig aan renovatie toe.” Volgens Schwengle is hij hierover in gesprek met Infrastructuur-minister Benny Sevinger (AVP) en wordt momenteel het kostenplaatje van een renovatie van het pand in kaart gebracht door het infrateam. “Het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel het gaat kosten, maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk.” Als het aan Saba-directeur Hans Rokebrand ligt, opent de zorginstelling een nieuwe vestiging in Noord. “We hebben meer bedden nodig, en verpleegkundig personeel. Momenteel wachten 150 patiënten op een plaatsje in het tehuis.” Deze patiënten hebben niet de minste klachten. “We nemen alleen nog mensen met grote verpleegkundige behoeften aan. Patiënten die echt niet meer thuis behandeld kunnen worden dus, en dat worden er alleen maar meer want mensen worden steeds ouder.”

Mantelzorg

Volgens een onderzoek naar de behoeften van 60+ers, uitgevoerd in 2011, blijkt dat Arubaanse ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zo legt de minister uit. Dat legt druk op thuiszorg en op mantelzorg. Rokebrand verwacht dat met name dit laatste voor problemen zal zorgen. “Mensen hebben dubbele banen en een druk sociaal leven. Zij hebben geen tijd meer om voor hun vader, moeder of verwaarloosde buurman of buurvrouw te zorgen.” De Saba-directeur verwijst naar een initiatief in Nederland: “Balkenende riep tijdens zijn premierschap op tot een zorgzame samenleving waarin buren en familieleden voor elkaar zorgen. Een mooi initiatief maar het is wel mislukt.” Ook de thuiszorg voor thuisblijvers is momenteel nog geen optie, volgens Rokebrand. “Op Aruba kennen we nog geen 24/7 thuiszorg en dat heb je nodig als je deze groei in ouderenzorg extern wilt opvangen.” Volgens Schwengle is externe thuiszorg een mogelijke oplossing maar, zo zegt hij: “We moet er voor zorgen dat thuiszorg kwalitatief voldoende is, maar tevens betaalbaar. Het moet wel lonen om iemand thuis te houden.”

Particuliere zorg

Naast zorginstellingen, mantelzorgers en thuiszorg, is er nog een andere optie: particuliere zorg. “Een initiatief dat mij zorgen baart omdat er geen kwaliteitseisen, laat staan controle geldt voor particuliere instellingen”, zegt Rokebrand. “Dit zorgt er wel eens voor dat ouderen onder erbarmelijke omstandigheden leven.” Schwengle erkent deze zorgen. “Er moeten zo snel mogelijk kwaliteitseisen worden vastgelegd. Ik hoop dit jaar de inspectiewet en dus ook de kwaliteitsverordening rond te hebben, waarin deze eisen zijn opgenomen.”

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top