Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drukke vergaderweek voor Curacaose Statenleden over onder meer SOAB

ZATERDAG, 02 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Volgende week, de carnavalsweek, komen de Staten drie keer bijeen voor vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Zo zal er onder meer worden vergaderd over tal van rapporten van overheidsaccountantsbureau Soab, huurcontracten van de overheid, maar ook over diensthoofden en directeuren van overheids-nv’s, die door het kabinet-Schotte op een zijspoor werden gezet.

Op de agenda van de Staten werd in eerste instantie melding gemaakt van een openbare vergadering voor aanstaande dinsdag, waarin het parlement zich zou buigen over de eerste en tweede suppletoire begroting 2012. Deze vergadering gaat nu echter niet meer door en is uitgesteld vanwege de uitlandigheid van minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran). Hierdoor zal de vergaderweek aanvangen op de maandagochtend met een openbare vergadering, waarin onder meer met minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (Pais) van gedachten zal worden gewisseld over de aanschaf van een nieuw gebouw voor havenbedrijf Curaçao Port Authority (CPA), met minister van Financiën Jardim zal worden gesproken over het Soab-rapport over huurcontracten van de overheid, terwijl de Staten ook in debat zullen gaan met de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) over het project ZenCity. Deze vergadering zal om tien uur ‘s ochtends aanvangen.

De vergaderweek van de Staten wordt voortgezet op de woensdag met een Centrale Commissie-vergadering. Hierin zullen tal van Soab-rapporten aan bod komen. Het gaat hierbij om de rapporten die door de overheidsaccount zijn opgemaakt na scans bij Refineria di Kòrsou (RdK), toeristenbureau CTB, de Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC), nutsbedrijf Aqualectra, Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTPU) en brandstofdistributiebedrijf Curoil. De vergadering zal om negen uur uur ‘s ochtends beginnen.

De vergaderweek wordt op de donderdag afgesloten met een openbare vergadering die door oppositiepartij PAR is aangevraagd. Deze vergadering vangt aan om tien uur ‘s ochtends en heeft betrekking op diensthoofden en directeuren van overheids-nv’s, die door het kabinet-Schotte óf zijn ontslagen óf naar huis zijn gestuurd. De partij wil dat deze personen weer worden aangenomen en dat de betrokken ministers voor hun handelwijze in deze zaak verantwoordelijk worden gehouden.

Share this page:
« Back
Back to Top