Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drugsbeleid ligt al jaar stil in Suriname

DE WARE TIJD:

10/01/2013

PARAMARIBO – Het nationale drugsbeleid ligt sinds begin vorig jaar stil. Toen zou een nieuwe Nationale Anti-Drugs-Raad (NAR) moeten aantreden, maar de goedkeuring van die raad is nog niet gegeven door het Kabinet van de President. Het Uitvoerend Bureau van de NAR (UBN) spreekt van een enorme stagnatie.

De leden van de NAR worden deels aangewezen en deels gekozen door de organisaties die in de raad samenwerken. De namen van de nieuwe raadsleden zijn al bekend, maar hun benoeming is nog niet goedgekeurd door de president. Zij kunnen daardoor niet geïnstalleerd worden. “We wachten op die missive”, zegt een gefrustreerde directrice van het Uitvoerend Bureau, Marie Bunwaree, tegen de Ware Tijd. Het UBN vervult een spilfunctie tussen de overheid en niet-gouvernementele organisaties die zich met drugsverslaving bezighouden.

Efficiëntie

In 2011 werd de structuur van de NAR aangepast, waardoor de “formele bevoegdheid van coördinatie en monitoring” bij het Kabinet kwam te liggen. “Dit zal zorg dragen voor verbeterde samenwerking tussen de verschillende departementen en diensten en bijdragen aan verbeterde efficiëntie en effectiviteit”, staat in het Nationaal Drugs-Masterplan 2011-2015. In het plan staat dat de NAR wordt “gemandateerd doormiddel van Presidentiële Resolutie” en aan het Kabinet moet rapporteren. De directeur van het Kabinet, Eugène van der San, is niet op de hoogte van de zaak, reageert hij op een vraag van de krant. “De zaak is niet onder mijn aandacht gebracht.”

Plannen

Het Nationaal Drugs-Masterplan bevat gedetailleerde plannen, bijvoorbeeld om een gezonde levensstijl te bevorderen, maar ook om structureel gegevens over drugsgebruik te verzamelen. Ook staan er voorstellen in om wetgeving aan te passen. Van uitvoering komt nu niet veel terecht, geeft Bunwaree aan. “Denk aan programma’s voor drugspreventie op de werkvloer, voor jongeren of om alcohol- en drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan.” Ook is volgens haar veel aanvullend onderzoek nodig, waarmee nu niet wordt begonnen.

Gokverslaving

Iets wat het UBN zorgen baart, maar waar nauwelijks onderzoek naar is gedaan, is het probleem van gokverslaving in Suriname. “We hebben in Paramaribo vijftien gokhuizen op een bevolking van meer dan 500.000 mensen. Dat geeft aan hoe groot het probleem is”, zegt Bunwaree. Volgens haar is er op het moment één particulier initiatief, Gokkers Anonymous, dat gokverslaafden bij elkaar brengt om een uitweg te zoeken. Verder zoeken gokverslaafden hulp via de diverse behandelcentra, maar UBN zou die hulp graag structureel uitbreiden.

Share this page:
« Back
Back to Top