Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Drie Surinaamse ministeries belast met invoering Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)-kaart

26/04/2013

DEN-HAAG – De ministeries van Binnenlandse Zaken (Biza), Buitenlandse Zaken (Buza) en Justitie en Politie (J&P) worden belast met de invoering van de Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) kaart. Deze regelt de wettelijke status van Surinamers in de diaspora.

De commissie van rapporteurs onder leiding van assembleelid Anton Paal, heeft maandag een onderhoud gehad met deskundigen van deze drie mini- steries. “De bedoeling was om de deskundigen alvast voor te bereiden op taken die zij krijgen als het wetsvoorstel door het parlement aangenomen wordt”, reageert parlementariër Patrick Kensenhuis, lid van de commissie van rapporteurs voor de PSA-wet. Buza wordt belast met de registratie van PSA-gerechtigden. De Surinaamse diaspora moet zich bij de diplomatieke vertegenwoordigers van Suriname in het desbetreffend land registeren voor een PSA-kaart. Justitie wordt belast met de toelating en uitzetting van kaarthouders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), wordt belast met de verstrekking van de kaart, zegt Kensenhuis verder.

Prijs

Volgens Kensenhuis heeft de commissie van rapporteurs in de huishoudelijke vergadering van dinsdag verslag uitgebracht over haar bevindingen tot nu toe. De parlementariër verwacht dat uiterlijk eind mei het wetsontwerp klaar is voor openbare behandeling. Intussen bestudeert de commissie alle verslagen en aanbevelingen die personen en organisaties hebben gedaan. De meeste aanbevelingen komen vanuit Nederland. “We nemen elk advies, elke aanbeveling heel serieus en kijken ernaar”, verzekert Kensenhuis. Hij verwacht dat vooral vanuit Nederland veel personen gebruik zullen maken van de PSA-kaart. “Gelet op de discussies die daar plaatsvinden en de belangstelling die er van daaruit getoond wordt”, zegt het assembleelid.

Volgens Kensenhuis heeft de commissie nog geen discussies gevoerd over de prijs die gehanteerd zal worden voor de PSA-kaart. Bij hearings in Nederland is gevraagd dat de prijs niet hoger mag liggen dan de Toeristenkaart. Die kost twintig euro. Kensenhuis zegt dat hij dit ter sprake zal brengen in de commissie. Op het programma van de commissie staat nu een onderhoud met indieners van de initiatiefwet. Die zijn onder andere de parlementariërs Paul Somohardjo, Rabin Parmessar, Marinus Bee en Andre Misiekaba. De ontmoeting met de initiatiefnemers vindt begin volgende week plaats.-.

Share this page:
« Back
Back to Top