Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

DNA zet regering voor het blok in kwestie-Alcoa

12/01/2017

PARAMARIBO – De Nationale Assemblee (DNA) heeft donderdagmiddag in een lange tijd niet getoonde eensgezindheid de regering duidelijk gemaakt niet tevreden te zijn over de gang van zaken omtrent de besprekingen met Alcoa. Het college is ontevreden over de povere presentatie van minister Regilio Dodson (NH) over de huidige stand van zaken. Nadat verschillende assembleeleden het woord hadden gevoerd hield DNA-voorzitter Jennifer Geerings-Simons het standpunt van het parlement voor dat eind 2015 al aan de regering was kenbaar gemaakt. De volksvertegenwoordiging staat nog vierkant achterdat standpunt en aanbevelingen die toen aan het kabinet zijn gedaan.

“Het hele parlement staat nog steeds achter het besluit dat is genomen in 2015”, zei Simons. De voorzitter somde toen de meest belangrijke aanbevelingen op. Toen is aangegeven dat indien op 31 november 2015 de aluinaardeproductie de facto ophoudt dat expliciet inhoudt dat de Brokopondo-overeenkomst door Suralco is beëindigd. Dat zou erin resulteren dat het parlement zou vaststellen dat voornoemde overeenkomst door de bauxietmaatschappij is beëindigd. De directe gevolgen daarvan zou zijn dat de waterkrachtcentrale gratis en in goed functionereende staat onmiddellijk aan Suriname zoalsin de Brokopono-overeenkomst staat.

Voorts komen rechten die aan Suralco krachtens Surinaams recht zijn verleend te vervallen. Ook alle vrijstellingen van in- en uitvoerrechten zouden onmiddellijk stoppen. Alle energieovereenkomsten tussen partijen komen ook te vervallen, met name de overeenkomssten van 1966 en 1999. Simons hield de regering voor dat het parlement duidelijk heeft aangegeven dat over voornoemde punten niet met Alcoa/Suralco onderhandeld moet worden omdat ze hard, helder en duidelijk zijn vastgelegd in de Brokopondo-overeenkomst “Het parlement staat hier nog steeds achter”, zei de voorzitter.

Ze hield de aanwezige regeringsleden ook voor dat het College een brief kreeg waarin de regering meedeelde dat de intentieverklaring van 2015 is ingetrokken en dus niet meer geldig is. Simons stelde toen dat De Nationale Assemblee “ingrote eenheid achter de regering gaat staan om tegenover Alcoa de rechten van Suriname te verdedigen”. De aanwezige leden vande regering geleid door minister Soewarto Moestadja trokken zich tijdens een schorsing vervolgens terug met Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie om de benatwoording van het parlement voor te bereiden.

Volksvertegenwoordigers wilden van het kabinet weten wat de status is van de intentieverklaring,omdat ze de indruk hebben dat delen daaruit worden uitgevoerd en dat de onderhande;ingscommissie de besprekingen met Alcoa/Suralco op basis van enkele punten daaruit heeft voortgezet. Assembleeleden zijn missnoegd dat president Desi Bouterse afwezig was en minister Dodson informatie is komen verstrekken, terwijl hij recentelijk zelf heeft aangegeven dat de kwestie Alcoa hem uit handen is genomen en rechtstreeks bij de president ligt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top