Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Directeur Centrale Bank Curaçao en St. Maarten: Vals gevoel van veiligheid op Curacao

WOENSDAG, 10 APRIL 2013

WILLEMSTAD — De ingrijpende maatregelen om de fiscale situatie van Curaçao te verbeteren en tegelijkertijd de sociale zekerheid te waarborgen, zorgen op korte termijn voor een vals gevoel van veiligheid. Zo meldt directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in zijn verslag over het derde kwartaal van 2012. Tromp doelt hiermee op de verhoging van de aov-leeftijd en de basisverzekering ziektekosten (bvz).

De maatregelen zijn door de regering genomen om de begroting over 2012 in lijn te krijgen met de normen die zijn vastgelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten. “Hoewel deze maatregelen dringend nodig waren, geven ze op korte termijn een vals gevoel van veiligheid. Het zou een vergissing zijn om te denken dat enkel de strikte toepassing van deze maatregelen zal leiden tot de broodnodige groei, om zo fiscale ruimte te creëren voor andere beleidsterreinen. De onevenredige nadruk op begrotingsconsolidatie, zonder inachtneming van de institutionele opbouw en structurele maatregelen, heeft geleid tot een situatie waarin de groeiprognoses in de monetaire unie neerwaarts neigen”, aldus Tromp. “Terwijl elders de focus ligt op een nieuw hoofdstuk in welvaart en kansen, lijken wij continu terug te keren op onze constitutionele afspraken en te verzanden in begrotingsconsolidatie. Schaarse middelen en tijd worden verspild terwijl er een broodnodige herziene visie nodig is op duurzame economische groei.”


Investere
n

De regering zou volgens de CBCS-directeur moeten investeren in onderwijs en gezondheidszorg, en het juiste ondernemingsklimaat moeten creëren om economische groei te stimuleren. Gegarandeerd moet die groei duurzaam zijn. “Op korte termijn moet de regering ook de op stapel staande investeringsprojecten, die een boost aan de economie kunnen geven, versnellen”, aldus Tromp. “Hierbij hoort ook de bouw van een nieuw ziekenhuis en diverse infrastructurele projecten. Over het ziekenhuis wordt al decennia gediscussieerd zonder enige vooruitgang, terwijl dit project zo belangrijk is voor het welzijn van onze burgers. Er moeten snel beslissingen worden genomen zodat eindelijk kan worden gestart en daarmee de economische groei kan worden geholpen.” Tromp legt uit dat begrotingsconsolidatie ook nadelige gevolgen kan hebben voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving. “Effectieve sociale vangnetten zijn noodzakelijk. We moeten mensen beschermen tegen de plotselinge inkomensveranderingen en verzekeren dat zij niet uitgesloten worden.”

Share this page:
« Back
Back to Top