Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Dienstverlening Spoedeisende Hulp ondermaats in Suriname

DE WARE TIJD:

14/12/2012

PARAMARIBO – Hulpbehoevenden krijgen bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, vaak niet de juiste medische zorg. Ook op de afdeling Intensieve Zorg is verbetering van de situatie dringend gewenst. Er gaan volgens Harish Monorath van Nieuw Suriname nog te veel mensen dood of hun situatie verergert vanwege gebrekkige zorg op deze twee afdelingen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Als er meer geld nodig is zodat de dienstverlening bij de Spoedeisende Hulp kan worden geoptimaliseerd, dient de minister van Volksgezondheid dat aan te geven zodat het parlement het budget voor volksgezondheid kan verruimen, vindt Monorath. Hij gaf gisteren tijdens de begrotingsbehandeling aan dat de SEH niet kan draaien met “zo weinig” assistent-artsen, omdat ze niet bevoegd zijn. Indien er meer volledig bevoegde EHBO-artsen en specialisten nodig zijn, moet dat worden aangegeven. Indien er geen geld is om de extra medische krachten aan te trekken, moet dat ergens gezocht worden “want we hebben een sociaal contract met het volk gesloten”, voegde Monorath er aan toe.

Als voorbeeld van de onacceptabele situatie noemde de politicus een geval waarbij een jongen door een koe was geschopt. Hij heeft 11 uur moeten wachten voordat hij werd behandeld. Een andere jongen was door een slang gebeten, maar kreeg bij SEH niet onmiddellijk hulp. Pas nadat hij in coma was geraakt, werd antigif toegediend. “Waarom doen we dit? Waarom gaan we zo om met mensen hun levens”, gispte Monorath.-

Share this page:
« Back
Back to Top