Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Diaspora nu al oplossing arbeidstekort in Suriname

05/03/2013

PARAMARIBO – Buitenlanders van Surinaamse komaf, de diaspora, komen zonder wettelijke voorzieningen nu al aan hun trekken op de lokale arbeidsmarkt. Dit is in zekere mate een korte termijn oplossing voor het ernstig tekort aan arbeidskrachten in strategische sectoren. “Mijn observatie is dat er niet eens op wetgeving wordt gewacht. Er is een zekere stroom waar te nemen van vooral jonge mensen terug richting Suriname. Het is logisch omdat het niet zo goed gaat in de andere landen”, zegt de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jenny Simons, in gesprek met de krant.

Oververhitting

Rakesh Adhin, hoofd Onderzoek bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tevens docent op de Universiteit van Suriname, waarschuwt voor het negatieve effect van een ernstig tekort aan arbeiders. Dit drijft vooral prijzen omhoog wat destabiliserend kan zijn voor economische groei. “Geen werkloosheid is een teken van oververhitting van de economie”, waarschuwde de Moederbanktopper in algemene zin gisteren tijdens een training voor mediawerkers over economische verslaggeving. In Suriname is het tekort aan mankracht nu reeds te merken in de land-, mijnen woningbouw sectoren. “Je ontkomt er niet aan dat je hoge prijzen in specifieke sectoren krijgt vanwege de grotere vraag naar werknemers”, legt hij uit. Het land zou in een belangrijke groeifase zijn waardoor een nationale aanpak nodig is om het werkerstekort op te lossen.

Zowel zijn persoon als de DNA-voorzitter ziet personen in het buitenland van Surinaamse origine als korte termijn oplossing. PSA-wetgeving is reeds in voorbereiding om deze doelgroep een zachtere landing in Suriname te bieden dan vreemdelingen. “En als zij ook willen werken om een bijdrage te leveren aan de economie is dat meegenomen”, voegt Simons eraan toe. De plaatselijke burgerij zou wel prioriteit moeten genieten. Adhin beaamt dat er sprake is van een “ongezonde verdeling” van het arbeidskorps met een te groot deel in overheidsdienst. Als universiteitsdocent ziet hij samenwerkingsmogelijkheden tussen de overheid en private sector voor een traject van omscholing en overplaatsing. Dat neemt wel meer tijd en planning in beslag. Door economische vooruitgang te blijven faciliteren wordt het milieu wel geschapen voor ambtenaren om de transitie te maken naar de private sector.-.

Share this page:
« Back
Back to Top