Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Dekkingsgraad Algemeen Pensioenfonds Curacao 101 procent

DONDERDAG, 02 JANUARI 2014

WILLEMSTAD — Aan het eind van het derde kwartaal van 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds (APC) 101 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het pensioenfonds. Het rendement van APC was op dat moment 5,1 procent.

De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen. Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van APC bedroegen per ultimo september 2013 respectievelijk 4.287 miljoen gulden en 4.217 miljoen gulden, waarvan 2.232 miljoen gulden belegd in het binnenland en 1.985 miljoen gulden belegd in het buitenland.

Volgens APC hebben de beslissingen van de Amerikaanse Federal Reserve (FED) de internationale financiële markten beïnvloed. “De markten waren erop ingesteld dat de FED haar kwantitatieve versoepelingsbeleid zou gaan afbouwen. In de maand juli is de aandelenrally, die reeds eind juni begon, voortgezet en bereikte het hoogste punt begin augustus. De vrees voor stijgende rentes in de VS en de toenemende spanningen in Syrië zorgden echter voor onrust op de financiële markten, waardoor deze weer een groot deel van de winsten hebben ingeleverd in augustus. In september herstelden de markten zich weer na de ontknoping van de crisis in Syrië en het onverwachte besluit van de FED om het kwantitatieve versoepelingsprogramma voort te zetten”, aldus APC. “Beleggers bleven zich zorgen maken over het hoge Amerikaanse schuldenplafond en het effect hiervan op de overheidsdiensten, hetgeen een matigend effect had op de Amerikaanse financiële markten. De Fed heeft besloten het economisch herstel in de VS te ondersteunen en de snelle stijging van de rente op staatsobligaties en hypotheken is hiermee onderbroken. De eurozone presteerde boven gemiddeld, mede vanwege indicaties van een aanhoudend economisch herstel. De eurozone klimt voorzichtig uit de recessie van de afgelopen jaren. Gedurende het derde kwartaal hadden de opkomende markten te kampen met kapitaalvlucht, hetgeen leidde tot sterk dalende koersen van lokale obligaties en aandelen, maar ook van de lokale valuta’s. Opkomende markten hebben tot nu toe bijzonder geprofiteerd van het versoepelingsbeleid van de Amerikaanse FED en de groei in China. Beleggers zijn echter bewuster geworden van de fundamentele zwakheden van sommige opkomende landen, vooral die landen die problemen hebben met hun betalingsbalans en die structurele hervormingen blijven uitstellen.”

Rendement

APC vermeldt verder dat de Standard en Poor’s index over het derde kwartaal een waardestijging van 4,7 procent boekte, terwijl de waardestijging van de MSCI EMU, de graadmeter van de aandelenmarkten in de Eurozone, 11,3 procent bedroeg. Op haar buitenlandse portefeuille heeft het APC tot en met het derde kwartaal een rendement geboekt van 6,4 procent. In het binnenland bleven de beleggingsmogelijkheden bijzonder beperkt, terwijl de geldmarktrente bijzonder laag bleef. In het derde kwartaal zijn de eerste percelen in het verkavelingsplan Brakkeput-Zuid verkocht. Het Fonds heeft in het derde kwartaal een obligatielening van het voormalige land de Nederlandse Antillen gekocht op de geldmarkt. Het totale rendement op de binnenlandse beleggingen van het Fonds bedraagt 3,3 procent per ultimo september 2013.

Verwachtingen

De financiële markten staan volgens APC voor een aantal uitdagingen. “Positieve noot zijn de verbeterde economische vooruitzichten en het voorlopig uitblijven van de monetaire verkrapping door de FED. Beleggers zullen echter de ontwikkelingen nauwlettend monitoren en staan op scherp per wanneer de FED de verkrapping zal initiëren. Een afbouw van de ondersteuning door de FED zal leiden tot een stijging van de rente en zal de economische groei kunnen temperen. De eurozone kampt nog steeds met problemen op de kredietmarkten en sanering van de diverse staatsschulden. Daarnaast vormen de over(productie)capaciteit en de aanhoudende hoge werkloosheid nog altijd een groot risico voor de economische groei in de eurozone. De markten zullen gevoelig blijven voor ongunstige berichten uit de eurozone.” Ontwikkelingen in de opkomende markten zullen volgens het fonds afhankelijk zijn van het verkrappingsbeleid van de FED, ‘de lokale valuta’s zijn namelijk kwetsbaar voor rentestijgingen’. “Het gevaar voor verdere depreciatie van de opkomende markten blijft bestaan, in het bijzonder in de landen met een hoog tekort op de lopende rekening. Het fonds verwacht dat de volatiliteit op de financiële markten gedurende het vierde kwartaal hoog zal blijven en zal de ontwikkelingen nauwkeurig monitoren.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top