Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Decentralisatie Surinaamse districten dreigt vast te lopen

25/10/2013

Paramaribo – De technisch-directeur van het Decentralisation Local Government Program (DLGP),Bas Ahmadali, is bezorgd over de werkelijke decentralisatie van de districten. Terwijl de verschillende districtsbesturen hard hebben gewerkt aan hun certificering en begrotingen, dreigt het project vast te lopen als de Internationale ontwikkelingsbank (IDB) de financiering van dit project stopzet.

Voor de projectmanager is het duidelijk waar de schoen wringt. “Ik zeg u hard; het ligt bij de Raad van Ministers”, zegt hij in gesprek metde Ware Tijd. Ahmadali is ervan overtuigd dat het plan door alle andere belanghebbenden wordt gedragen; alleen de vicepresident zou het nut er niet van inzien, waardoor hij het vraagstuk niet op de agenda van de raad plaatst.

Ook financier IDB maakt zich zorgen. De bank constateert geen vooruitgang in de wetgeving voor werkelijke decentralisatie. Met nog ongeveer vijf maanden te gaan tot afloop van het contract met de overheid, vreest Ahmadali dat de districten toch niet zelfstandig zullen kunnen opereren.

Inkomsten

Dit komt doordat de districtsbesturen wettelijk nog niet bevoegd zijn om hun eigen inkomsten te beheren, zoals het plan voorschrijft. De IDB weigert na afronding van de tweede DLPG-fase in maart 2014, eventuele verlenging van dit project goed te keuren als de nodige wetsproducten niet vóór 20 november dit jaar zijn ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA).

Ahmadali weet dat de wetsvoorstellen intussen de Raad van Ministers (RvM) hebben bereikt, maar nog niet op de agenda zijn geplaatst. “Ik ben al twee keer naar de Raad van Ministers geweest om toelichting te geven.” Volgens Ahmadali zijn de concept wetten al in 2008 afgerond. Ook weet hij dat de huidige minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, vaker bij de vicepresident heeft aangedrongen op behandeling van de concepten. Echter, zonder succes.

De bewindsman zou ook hebben geprobeerd om de plannen van de verschillende districten te financieren, door op zijn jaarbegroting van 2014 speciaal een post daarvoor op te nemen. Dit plan is echter afgewezen. Fractieleider van de coalitie, Ricardo Panka, drong dinsdag in DNA ook aan op duidelijkheid over het al dan niet stopzetten van het decentralisatieproject. Vicepresident Ameerali ging hier echter niet op in.

Districtscommissaris van Para, Jerry Miranda, gelooft niet dat er instanties zijn die dit project bewust dwarsbomen.

Hij maakt zich echter wel ernstig zorgen over het achterwege blijven van wetgeving. De dc is ervan overtuigd dat president Desi Bouterse volledig achter het decentralisatiegebeuren staat.

Als hij de overheid vergelijkt met een vader of moeder, kan hij best begrijpen hoe moeilijk het is om de districten, die hij dan als de kinderen ziet, zelfstandig te laten opereren. Maar hij vindt dat de regering moet doorbijten en dit besluit moet nemen, anders verwacht hij desastreuze gevolgen.

Zijn collegavan Commewijne,Ingrid Karta-Bink, zou het “erg jammer” vinden als de IDB het project niet verlengd. Zij zegt niet te weten waar de wetsvoorstellen zijn gestrand, maar ervaart de stagnatie wel. “Commewijne zou nu zeker vier stappen verder moeten zijn.” Karta-Bink vraagt zich af of de komende hoorzittingen in het district nog zin hebben als de plannen toch niet gefinancierd kunnen worden.

Belastinginning

Minister Betterson beaamt tegenover de krant dat de wetsconcepten al door zijn ministerie zijn afgerond en doorgestuurd naar de raad. Het gaat volgens de bewindsman vooral om fiscale wetgeving om de districtsbesturen de mogelijkheid te geven bepaalde belastingen in eigen kas te houden, waardoor deze vervolgens voor gemeenschapsdoelen gebruikt kunnen worden.

Ahmadali vindt dat decentralisatie niet alleen de districten, maar ook de overheid voordelig zal uitkomen. De overheid hoeft zich dan niet druk te maken over bijvoorbeeld het opruimen van een kadaver langs de weg of het ophalen van een kleine sloot. “Laat dat over aan de versterkte lokale overheden.”.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top