A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

De zorgkaart Curacao 2016: De verzekerde zorg in beeld

In de zorgkaart 2016 vindt u de meest recente gegevens van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden op Curaçao. Hierdoor wordt voor u inzichtelijk welke zorgverlening beschikbaar is en hoe de gezondheidszorg is georganiseerd, met als doel u te helpen bij het vinden van de juiste zorgvoorzieningen. Onder verzekerde zorg wordt verstaan zorg die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed op basis van uw zorgverzekering of andere regelingen zoals bijvoorbeeld de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ).

Deze versie is de vierde publicatie van de zorgkaart. De zorgkaart wordt ieder jaar bijgewerkt met de meest recente gegevens van de Uitvoeringsorganisatie van de wettelijke regelingen op het gebied van verzekerde zorg, de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nieuw in deze versie is het overzicht van mondhygienisten, chiropractors en vervoersvoorzieningen voor zieken, ouderen en gehandicapten.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top