Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose Wit Gele Kruis vernieuwt ISO certificering

VRIJDAG, 6 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’ is onlangs gedurende een certificaatvernieuwingsaudit steekproefsgewijs wederom beoordeeld op de normeisen EN ISO 9001:2008. Het audit-resultaat geeft weer dat het managementsysteem van toepassing blijft op: het verlenen van thuiszorg; verpleging en verzorging in de thuissituatie, transportzorg en de nul tot vierjarigenzorg.

De lead assessor van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) uit Rotterdam, Marcel de Bruijn, is hiervoor overgekomen om deze vijfdaagse audit uit te voeren. Alle bedrijfsprocessen, Beleid en Doelstellingen, Documenten, Procedures en Protocollen zijn beoordeeld. Tevens is door het houden van interviews met de medewerkers in het veld nagegaan of de werkwijzen voldoen aan de ISO normen.

Het Wit Gele Kruis heeft het voormalige ISO 9001:2008 certificaat behaald op 7 december vorig jaar, waarbij haar transportzorg ook een onderdeel heeft gevormd van die audit. Na de beoordeling in 2008 van haar kwaliteitsysteem door LROA heeft de stichting het certificaat HKZ/ISO (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) behaald en is sinds 16 februari 2011 in het bezit van haar eerste ISO 9001:2008 certificaat.

< Vorige Volgende >

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top