Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose Staten willen actie over rapporten overheidaccountantsbureau

WOENSDAG, 06 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Een grove schending van good corporate governance en een totaal gebrek aan transparantie, die het land Curaçao mogelijk miljoenen hebben gekost. In deze bewoordingen reageerden vanochtend in een Centrale Commissie-vergadering tal van Statenleden op de conclusies van de verschillende rapporten van de Soab over de Refineria di Kòrsou, toeristenbureau CTB, Stichting Wegenfonds Curaçao, Aqualectra, Bureau Telecom Post en Utiliteiten en Curoil.

De Centrale Commissie-bijeenkomst begon enigszins rommelig. De vergadering was door Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) opgeroepen aan de hand van een verzoek PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe tijdens een recente openbare vergadering. Vanochtend bleek dat in eerste instantie niemand zich had ingeschreven om het woord te voeren. Wilsoe stelde voor om de vergadering tot nader order te schorsen opdat de verantwoordelijke ministers dan ook aanwezig kunnen zijn, maar na een korte schorsing werd overeengekomen dat de vergadering door zou gaan, dat de regering de gestelde vragen schriftelijk zal beantwoorden, waarna de Staten in een openbare vergadering over de verdere gang van zaken zullen beslissen.

Tijdens de voortzetting was er forse kritiek op het handelen van de vorige regering en met name op de ministers die verantwoordelijk waren voor de eerder genoemde instanties die in de Soab-rapporten aan bod kwamen. PAR-lid Armin Konket had het over een grove schending van regels van good corporate governance, terwijl hij zich kritisch uitliet over overheidsinstanties die geen medewerking wensten te geven aan de onderzoekers van de Soab. Fractiegenoot Omayra Leeflang drong er bij de regering op aan om actie te ondernemen tegen voormalige bestuurders, directeuren en bestuursleden van overheidsinstanties die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid, dat het volk miljoenen heeft gekost. “Wij moeten dit niet overlaten aan het Openbaar Ministerie. De overheid moet in deze zaak haar verantwoordelijkheid nemen en gaan optreden. Men moet niet van mij verwachten dat ik een maatregel tegen dit volk steun, terwijl deze zelfde regering niet optreedt tegen voormalige bestuurders, directeuren en commissarissen.”

De PAR-fractie stond vanochtend uitgebreid stil bij overheids-nv Refineria di Kòrsou, waar volgens Leeflang meer dan 66 miljoen gulden aan onregelmatigheden zijn aangemerkt in de Soab-rapporten. Het gaat hier om bedragen, die volgens het PAR-lid niet conform de regels zouden zijn goedgekeurd, aanbesteed of uitgegeven. Konket kondigde vanochtend aan om later vandaag met een verzoek voor een openbare vergadering over dit onderwerp te komen.

PNP’er Humphrey Davelaar vond het een goede zaak dat de Staten in deze zaak het initiatief hebben genomen. Hij had het dan ook over een grootse dag voor de Curaçaose democratie. Hij maakte zich sterk opdat degenen die verantwoordelijk zijn voor de misstanden die in het rapport aan bod komen, verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelen. PS-lid Helmin Wiels drong aan op nader onderzoek met betrekking tot de Soab-rapporten. Hij hield ook een pleidooi voor betere richtlijnen voor commissarissen van overheids-nv’s. Er moet niet alleen naar het opleidingsniveau worden gekeken, maar ook naar de morele bagage van de betrokkenen.

Pais-leider Alex Rosaria had het op zijn beurt over maatregelen die genomen moeten worden om herhaling van het gebeurde, geconstateerd door de Soab, te voorkomen. Het volk heeft er geen enkel belang bij als er over enkele jaren weer dingen worden geconstateerd, terwijl niets wordt ondernomen om herhaling hiervan te voorkomen.

Share this page:
« Back
Back to Top