Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose premier Hodge biedt ontslag kabinet aan

WOENSDAG, 27 MAART 2013

WILLEMSTAD — Premier Daniel Hodge heeft vanmiddag, ongeveer drie maanden na de installatie, het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de plaatsvervangend gouverneur Adèle van der Pluym-Vrede. Officiële reden hiervoor is dat de onderhandelingen inmiddels zijn opgestart om tot een nieuwe politiek benoemde regering te komen. Samengesteld uit kandidaten die op de lijst van een politieke partij hebben gestaan tijdens de verkiezingen van vorig jaar.

Om half vier was er een persconferentie met alle ministers in het oude gebouw van de Bank van de Nederlandse Antillen, waar de huidige fractiekantoren van de Staten zijn gehuisvest. Met het indienen van het ontslag is het takenkabinet-Hodge demissionair geworden. Dit houdt in dat het kabinet alleen lopende zaken kan afhandelen en geen nieuwe beleidsintenties kan doorvoeren.

De vier coalitiepartijen, PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, hebben onlangs twee brieven gestuurd naar waarnemend gouverneur Van der Pluijm-Vrede waarin zij de wens uitspreken om een formateur aan te stellen, om het proces om tot een nieuw politiek kabinet te komen, te leiden. De partijen spraken zich ervoor uit dat Glenn Camelia weer met deze functie belast zal worden. Hodge zei vorige week dat dit initiatief niet als een signaal moest worden gezien van interne spanningen binnen het kabinet.

Humphrey Davelaar (PNP) en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran geven voor de microfoon van Radio Z86 aan dat door het aanbieden van het ontslag van kabinet-Hodge nu het proces van screenen en benoemen van nieuwe ministers kan plaatsvinden.

Sulvaran legt het ‘ontslag’ uit als een juridisch technisch aspect dat dit proces faciliteert. Doordat het kabinet demissionair is, kan de gouverneur door het benoemen van een formateur deze belasten met de screening van de nieuwe kandidaten. Het kabinet-Hodge heeft volgens het regeerakkoord drie tot zes maanden de tijd gekregen om bepaalde taken uit te voeren, aldus Davelaar. De taken van elke minister stonden duidelijk in het regeerakkoord genoemd.

Problemen

Hoewel het bestaan van politieke spanningen officieel wordt ontkend, draait de geruchtenmachine over problemen tussen enkele ministers en de politieke partijen die ze naar voren hebben geschoven, de afgelopen drie weken op volle toeren. Het laatste gerucht was dat Hodge en PS-Statenlid Ivar Asjes een verbale clash hebben gehad. Hodge ontkent deze geruchten stellig en zegt in een korte reactie tegenover de Amigoe dat er geen enkele vorm van ruzie gaande is.

Ook binnen Pais zou het flink rommelen. Daar zou ontevredenheid heersen over het functioneren van enkele ministers, aangesteld door de partij. De grootste onvrede zou bestaan over het functioneren van minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Hij zou een eigen koers varen en zich niet willen houden aan de beslissingen van de coalitiepartijen. Als voorbeeld wordt genoemd Martina’s mening over de locatie voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

In het kader van een bredere steun voor de huidige regeringscoalitie heeft Helmin Wiels, de politiek leider van de grootste regeringspartij (Pueblo Soberano), contact opgenomen met MAN-leider Charles Cooper. Dit bevestigt MAN-voorzitter Everardus ‘Efi’ van der Meent. “Cooper heeft Wiels doorverwezen naar mijn persoon als voorzitter van de partij. Ik heb nog geen contact met Wiels gehad”, aldus Van der Meent.

Van der Meent zegt dat pas wanneer het eerste gesprek is gevoerd, er meer gezegd kan worden over de richting waarin een mogelijke nieuwe coalitie met de MAN zou kunnen gaan. Dat de huidige coalitie van PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran de wens heeft om de basis van de regering uit te breiden, is bekend. Momenteel heeft de coalitie een smalle meerderheid van elf van de eenentwintig Statenzetels. Met de twee zetels van de MAN erbij komt de steun uit op dertien Statenzetels.

Partijvoorzitter Van der Meent verwacht dat de huidige ministersploeg van ‘experts’ nog drie tot zes maanden zal blijven zitten. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een nieuw kabinet, dat zal bestaan uit politici. Verder wijst Van der Meent erop dat er in de Staten nog twee andere partijen zijn met zetels, te weten de PAR met drie zetels en de MFK met vijf zetels.

De MAN houdt op 25 mei een buitengewoon congres om een nieuwe politiek leider te kiezen. De kandidaten zijn Miro Anita en Statenlid Hensley Koeiman. “Dat is pas over twee maanden. Het mogelijk eerste gesprek om bij de coalitie aan te sluiten zal echter plaatsvinden onder het leiderschap van Cooper”, aldus Van der Meent.

Share this page:
« Back
Back to Top