Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose parlementsvoorzitter ontkent onbehoorlijk bestuur bij wet basisverzekering ziektekosten

VRIJDAG, 08 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Statenlid Mike Franco (Pais) spreekt tegen dat er sprake van onbehoorlijk bestuur is geweest bij de manier waarop het parlement met de wet voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) is omgesprongen. Franco reageert hiermee op een brief van PAR-lid Armin Konket die dit eerder naar voren had gebracht.

Franco stelt in zijn antwoord aan Konket dat het wetsvoorstel op 18 januari bij de Staten is aangekomen. Op de 21e werd het op de agenda van een Centrale Commissie-vergadering geplaatst. Het verslag van deze bijeenkomst werd op deze zelfde dag opgemaakt en naar de regering gestuurd. Op de 22e werden de antwoorden van de regering op de vragen, gesteld in de Centrale Commissie, naar de Staten gestuurd. Na overleg met de verschillende fractievoorzitters, constateerde Franco dat een meerderheid van de Statenfracties van mening was dat de behandeling niet uitgesteld kon worden, omdat het een belangrijk wetsvoorstel betrof voor het land Curaçao en dat het zo snel mogelijk in een openbare Statenvergadering behandeld moest worden. De openbare vergadering werd hierna opgeroepen voor 23 januari.

In zijn brief aan Konket wijst de Statenvoorzitter erop dat hij zich in zijn hoedanigheid van parlementsvoorzitter niet aan onbehoorlijk bestuur heeft schuldig gemaakt. Franco wijst er ook op dat aan het begin van de bewuste vergadering een voorstel van de PAR, om de behandeling van de bvz uit te stellen, om zo de Staten meer tijd te gunnen om de antwoorden van de regering te kunnen lezen, niet in behandeling kon worden genomen, omdat het op onvoldoende steun van de aanwezige Statenleden kon rekenen. Hierop besloot Franco om de vergadering toch voor enkele uren te schorsen om zo de Statenleden de nodige tijd te gunnen om de antwoorden door te kunnen nemen. “Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Ik heb mij gewoon gehouden aan de wensen van de meerderheid van de Staten.”

Share this page:
« Back
Back to Top