Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose parlementariërs komen met amendement AOV-wet

VRIJDAG, 22 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — De PS-fractie heeft aangekondigd met een amendement te komen voor het voorstel voor de aanpassing van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), wanneer dit in een openbare vergadering wordt behandeld. Het voorstel van de PS, dat deze week door haar politiek leider Helmin Wiels werd gepresenteerd, gaat ervan uit dat personen die vanwege de nieuwe AOV-wet nog op hun 60e met pensioen zouden kunnen gaan, ervoor kunnen opteren om door te werken tot hun 65e.

Het voorstel van Wiels kwam aan bod tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten, die gisteren werd gehouden, waarin werd stilgestaan bij de aanpassing van de aov. Deze aanpassing gaat ervan uit dat de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar gaat. Deze maatregel zal per 1 maart moeten ingaan en geldt voor iedereen die op 1 maart 56 jaar of jonger is. Diegenen die dan 57 of 58 jaar oud zijn, hebben de mogelijkheid om te bepalen op welke leeftijd – variërend van 60 tot 65 jaar – zij met pensioen gaan. Maar dit houdt wel in dat wie vóór de 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, 6 procent gekort zal worden per jaar voor hij of zij de aov-leeftijd heeft bereikt.

Wat Wiels voorstelt is dat iedereen die onder de nieuwe wet op zijn 60e met pensioen moet gaan, dus iedereen die op 1 maart 59 jaar of ouder is, de mogelijkheid moet krijgen om door te blijven werken. Wiels stelde tijdens zijn interventie dat veel personen op dit moment na hun 60e door willen blijven werken en ook een bijdrage aan het fonds willen blijven leveren. Wiels ziet voordelen bij accordering van zijn voorstel. “Personen die door willen werken kunnen langer doorwerken, terwijl er meer geld in het fonds zal komen. Als mensen er ook voor kiezen om nu niet van hun aov gebruik te maken, dan betekent dit ook dat er minder druk op het fonds komt.”

Tijdens de behandeling van het voorstel in de Centrale Commissie van de Staten was er onder de leden begrip voor het voornemen van de regering om de pensioengerechtigde leeftijd op het eiland te verhogen. Wel was er kritiek op het feit dat opeenvolgende regeringen uit het verleden, ondanks waarschuwingen van zowel ambtenarenpensioenfonds Apna als sociale verzekeraar SVB, geen maatregelen hebben genomen om het aov-fonds te redden. Ook hadden verschillende Statenleden het over het verwachtingspatroon van personen die ervan uitgingen dat zij op hun 60e met pensioen zouden gaan en die nu tot hun 65e zullen moeten doorwerken.

Share this page:
« Back
Back to Top