Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose ministerraad buigt zich over indexering minimumloon

MAANDAG, 06 JANUARI 2014

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) staat in haar wekelijkse vergadering van aanstaande woensdag stil bij een mogelijke indexering van het minimumloon op Curaçao. Dit stelt minister Jeanne-Marie Francisca (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, PS). De minister benadrukt dat er bij het besluit over het minimumloon zal worden nagegaan of het nu wel opportuun is om het minimumloon te indexeren.

Francisca kondigt verder aan dat de regering de Sociaal Economische Raad (SER) om een advies zal vragen in deze zaak. “Sinds 2010 is het gebruikelijk dat opeenvolgende regeringen hebben besloten om aan te kondigen dat het minimumloon aan de stijging voor de kosten van het levensonderhoud zal worden aangepast. Maar om tal van redenen is besloten om dit nu niet zomaar te doen, omdat de regering eerst goed inzicht wil krijgen in de gevolgen van deze indexering voor het aantal banen op het eiland en een mogelijke stijging van de consumentenprijzen.”

Ook wil de minister nagaan of het op dit moment opportuun is om tot de indexering over gaan. Zeker gezien de moeilijke tijden die het eiland momenteel doormaakt, waarbij er op tal van posten moet worden bezuinigd en er ook rekening moet worden gehouden met het gelijkheidsbeginsel, aldus Francisca, die erop wijst dat dit jaar de inkomsten van ambtenaren en gepensioneerden ook al niet zijn geïndexeerd. “Wij hebben begrip voor de situatie van werknemers die afhankelijk zijn van hun minimumloon en die natuurlijk ook vooruit moeten kunnen gaan qua salaris. Maar er moet naar het algemeen belang worden gekeken en tevens naar de economische gevolgen van een dergelijk besluit voor ons eiland.”

Bij het uiteindelijke besluit van de regering zal er volgens Francisca rekening worden gehouden met het algemeen welzijn van het eiland.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top