Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Whiteman tegen centraliseren perinatale zorg in nieuw ziekenhuis

DONDERDAG, 18 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) is tegen de centralisatie van de perinatale zorg op Curaçao in het ziekenhuis. Onder zijn voorganger, Jacinta Scoop-Constancia (MFK), zou de kraamzorg in het te bouwen ziekenhuis worden ondergebracht. Volgens Whiteman laat je zo moeder en kind onnodig risico lopen.

Volgens Whiteman hoort de perinatale zorg niet thuis in het ziekenhuis. “Dit is een traject dat voor mijn tijd is ingeslagen. Mijn kritiek hierop is dat een zwangere vrouw geen zieke patiënt is, maar vanwege natuurlijke omstandigheden in een bepaalde staat verkeert. De vraag die je jezelf moet stellen is, moet je moeder en kind risico laten lopen door hen in een instelling te plaatsen waar zieke mensen terechtkomen. Natuurlijk is het zo dat er bij een klein percentage complicaties kunnen optreden. Pas in dergelijke gevallen heb je een legitieme reden om hen in een geoutilleerd ziekenhuis met een goede kraamafdeling met moderne infrastructuur op te nemen”, zegt Whiteman. Volgens Whiteman zullen er vast wel financiële redenen zijn die ervoor pleiten om de twee zorgdiensten te scheiden, maar daar wil hij niet over uitweiden. “Ik denk vanuit volksgezondheid.”

Volgens Ed Leonora, voorzitter van Fundashon Duna Lus, zijn verreweg de meeste bevallingen op het eiland normale bevallingen waarbij een gezond kind wordt verwacht. “Ons standpunt is altijd geweest dat de kraamzorg die onder de eerstelijnszorg valt bij Duna Lus blijft. Het hoort niet in de duurdere tweedelijnszorg. Wel is het belangrijk dat de kraamkliniek bij complicaties in de buurt van het ziekenhuis staat”, aldus Leonora.

Momenteel zijn er zeven verloskundigen werkzaam op het eiland. Twee daarvan zijn in dienst bij Fundashon Duna Lus. Het bestuur van de stichting wil voor 1 juni een toelatings- en samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandig gevestigde vroedvrouwen sluiten. Op deze wijze hoopt Duna Lus het volume bevallingen te verhogen. Dit zou de kwaliteit van de verloskundige zorg op Curaçao ten goede komen, zegt Leonora. Zonder overeenkomst mogen de vroedvrouwen geen bevallingen meer in de kliniek verzorgen. Volgens Leonora schept de overeenkomst verplichtingen over en weer. Zo is de stichting verplicht om goede assistentie te verlenen en zorg te dragen voor een adequate accommodatie. De verloskundigen moeten zich op hun beurt houden aan de protocollen en bij calamiteiten overleg voeren met het team. Het bestuur heeft deze week de zelfstandig gevestigde verloskundigen uitgenodigd om over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst te komen praten.

Share this page:
« Back
Back to Top