Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Navarro niet tevreden met begroting Justitie

WOENSDAG, 23 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) is niet helemaal tevreden met de begroting voor Justitie, maar is zich er wel van bewust dat de financiële situatie van het land voor belemmeringen zorgt. Dat is gisteren duidelijk geworden tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting.

Er is 231.900.300 gulden begroot voor Justitie, maar Navarro wil meer geld om onder andere de plannen voor criminaliteitsbestrijding uit te kunnen voeren. Zo is veel geld nodig voor het Korps Politie Curaçao, voor onder andere personeelsuitbreiding, bewapening en overige uitrusting, (bij)scholing van de agenten, cameratoezicht en wagens met de beste (opsporings)technologie. Maar ook voor de Brandweer Curaçao.

Volgens Navarro is het belangrijk dat de brandweer optimaal functioneert, aangezien dit ook essentieel is voor de veiligheid van de bevolking. Het is de bedoeling dat de brandweerpost in Barber weer operationeel wordt. Hiervoor is wel personeel nodig, zegt Navarro. Een procedure om zeker achttien brandweermannen te werven is al gestart. De minister zal volgende week zijn plannen voorleggen aan de ministerraad die dan een beslissing zal moeten nemen over zijn voorstel. Naast de onlangs aangeschafte brandweerwagens, is een ook rescue-wagen aangeschaft. Deze wagen zal voor het eind van het jaar beschikbaar worden gesteld voor de post van Bándabou.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top