Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose minister Navarro: Politie vertelde leugens in zaak verdachte op moord Helmin Wiels

13 NOVEMBER 2013

Indien mogelijk had Navarro maatregelen getroffen tegen PG

Willemstad – Minister Nelson Navarro van Justitie heeft gisteren toegegeven dat het politiekorps tegen hem heeft gelogen over de omstandigheden voorafgaand aan de zelf- moord van de gedetineerde Luigi Florentina, alias Pretu, in zijn cel op Barber.

Dit heeft de minister gedaan tijdens een persconferentie in Fòrti die naar aanleiding van het voorlopige rapport van de Commissie Pretu werd gehouden. ,,Men heeft niet alleen mij, maar iedereen voorgelogen”, zo gaf Navarro gisteren te kennen. De bewindsman erkende dat hij daardoor een dag na de dood van Pretu het volk verkeerd had geïnformeerd. ,,Er zou voldoende personeel aanwezig zijn geweest op die dag. Het logboek zou zelfs vermelden dat er gecontroleerd was, maar het logboek is achteraf pas ingevuld.”

De Justitieminister zei dat het feitenonderzoek van de Landsrecherche daarom heel belangrijk is.  Navarro beaamde dat de wachtcommandant op Barber zijn werk niet naar behoren had gedaan en dat het arrestatieteam niet vóór de overplaatsing van Pretu naar Barber zijn cel had gecontroleerd. De bewindsman gaf aan dat de informatie die de betrokkenen aan de korpschef gaven onjuist was. De korpschef had op zijn beurt de onjuiste informatie aan de minister doorgegeven. Wat het functioneren van de procureur- generaal (PG) en de hoofd- officier van justitie in de zaak betreft, deelde Navarro mee dat hij, als het mogelijk was geweest, na de dood van Pretu maatregelen tegen hen had getroffen.

Maar de PG verstuur- de na de dood van Pretu zelf een e-mail naar de b windsman waarin hem in herinnering werd gebracht dat de benoeming voor de functie van PG via Koninklijk Besluit worden bekrachtigd en niet onder zijn bevoegdheid vallen.  De minister benadrukte gisteren dat hij verantwoordelijk is voor het be- leid en als bewindsman politiek eindverantwoordelijk is voor het gebeurde. Zelf ziet Navarro, op grond van de bevindingen van het rapport geen reden om af te treden. ,,Tenzij de Staten in een nog te houden vergadering mij naar het huis stuurt”, aldus de Justitieminister gisteren.

Ministers worden tegenwoordig minder snel naar huis gestuurd voor zaken waar zij verantwoordelijk voor zijn, zo hield de Navarro zijn toehoorders voor.

Rapport een paar keer aangehaald

Het rapport van de Commissie Pretu werd gisteren een paar keer aangehaald om kritiek op het functioneren van de minister te weerleggen. Het genoemde rapport is opgesteld door de commissie met aan het hoofd Suzy Camelia-Römer. De commissie werd op 26 september officieel door de Justitieminister geïnstalleerd om de omstandigheden die tot de dood van Pretu in het cellencomplex te Barber hebben geleid, te onderzoeken.

Het voorlopige rapport, met daarin de bevindingen van de commissie, lekte vorige week uit. Hierin wordt aangegeven dat er gedurende meerdere momenten voorafgaand aan de dood van Pretu, steken zijn laten gevallen. Justitieminister Navarro was niet verrast over de gebreken die de commissie inventariseerde. Volgens hem zijn de aanwijzing uit Nederland en de bezuinigingsmaatregelen debet aan de manier waarop de politie moet roeien met de weinige rie- men die zij heeft.

Navarro zegde toe de aanbevelingen uit het rapport zo snel mogelijk op te volgen.  Als het feitenonderzoek van de Landsrecherche is afgerond, zal er zo snel mogelijk een gesprek met de op non-actief gezette korpschef Marlon Wernet plaatsvinden, zo kondigde de minister aan. Wernet is als verantwoordelijk man voor het politiekorps destijds terecht op non-actief gesteld, zo herhaalde de bewindsman gisteren.

Het feit dat de korpschef destijds met vakantie was, deed daar geen af- breuk aan. ,,Hij kan niet doen alsof zijn neus bloedt”, aldus de minister die tijdens de persconferentie ook stelde dat men in dit land moet leren dat mensen ‘accountable’ zijn voor hun daden.

Volgens Navarro treft hem geen blaam voor de gebeurtenissen rond de dood van Pretu. Hiervoor haalde de bewindsman meerdere malen het rapport van de commissie aan. Wel meldde Navarro dat hij wellicht als minister zijn stem luider had kunnen verheffen, maar hij ging ervan uit dat de operationele afdelingen het werk naar behoren zouden doen.

De storm van kritiek die er na bekendmaking van het rapport op de minister losbarstte, maakt naar zijn mening deel uit van een campagne van de georganiseerde misdaad om de samenleving te destabiliseren, de zogeheten ‘onderwereld-PR’. Na de moord op Wiels is het volgens de minister duidelijk geworden hoezeer de georganiseerde misdaad Curaçao in zijn greep heeft. Als het aan de bewindsman ligt, blijft hij daar keihard tegen optreden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Curaçaose minister Navarro: Curaçao in greep georganiseerde misdaad

12 november 2013

WILLEMSTAD – Curaçao wordt gedestabiliseerd door de georganiseerde misdaad. Dat zegt minister van Justitie, Nelson Navarro, in reactie op het voorlopige rapport van de Onderzoekscommissie naar de feiten en omstandigheden rondom de dood van Luigi Florentina, alias Pretu.

Die overleed in zijn politiecel in Barber, vermoedelijk als gevolg van zelfmoord. Pretu zat vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels.

In het Justitieel overleg in januari zal er met Nederland, Sint Maarten en Aruba gepraat worden over een gezamenlijk offensief van het Rijk tegen de georganiseerde misdaad.

Onvolkomenheden
Het rapport kan niet op veel bijval rekenen van de minister. Daarin wordt gesteld dat Justitie en politie hebben gefaald bij de beveiliging van Pretu. Dat gaat hem te ver. Wel erkent hij onvolkomenheden in de keten, die aangepakt moeten worden.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

 

CURAÇAO – Minister van Justitie Nelson Navarro legt in de Staten verantwoording af over de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina en het onderzoek daarnaar. Pretu was de tweede verdachte in de moord op Wiels. In september werd zijn lichaam levenloos in zijn cel in Barber aangetroffen.

Eind september werd een commissie ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de aard en omvang van de veiligheids-, en bewakingsmaatregelen die zijn getroffen in verband met de opsluiting van Pretu. Volgens de onderzoekscommissie ontbrak bij de beveiling van ‘Pretu’ de regie. Het personeel zou niet gekwalificeerd zijn en kreeg geen aanwijzingen. Binnen het politiekorps en het Openbaar Ministerie (OM) liet de communicatie veel te wensen over.

Geen instructies
De commissie wijst ook naar Navarro die geen instructies zou hebben gegeven aan de verantwoordelijke leidinggevenden bij Justitie, het politiekorps en de gevangenis over de plaatsing van Pretu. Volgens Navarro blijkt uit het rapport niet dat hij gefaald heeft. Hij zal dan ook pas opstappen als het parlement hem naar huis stuurt. Volgens Navarro had niemand ook instructies van hem verwacht en gaf de minister die niet omdat hij er vanuit ging dat de politie en het OM de overplaatsing zelf konden afhandelen. “Dat is heel normaal.”

Verkeerd geïnformeerd 
Tijdens een persconferentie zei Navarro dat hij na de dood van Pretu verkeerd is geïnformeerd door het Korps Politie Curaçao. “Dit heeft consequenties voor diegenen die doelbewust informatie hebben gemanipuleerd,” aldus Navarro. Ook vond hij dat de politie verantwoordelijk was voor het feit dat van de drie bewakers in Barber er maar een aanwezig was. De ander had zich ziek gemeld en een tweede kwam niet opdagen. Daar kon de minister niets aan doen, vond Navarro.

Georganiseerde misdaad
Volgens de minister wordt Curacao in zijn macht gehouden door de georganiseerde misdaad en hij wil dit gezamenlijk met de landen binnen het Koninkrijk gaan aanpakken. Tijdens het vierlandenoverleg in januari worden deze plannen verder uitgewerkt. De precieze details kan Navarro nog niet geven, maar in ieder geval hoopt hij dat 2014 een stuk veiliger zal zijn.

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top