Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose interim-minister: ‘Teveel projecten op ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur’

DINSDAG, 27 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is overstelpt door de 160 projecten die binnen het ministerie in uitvoering zijn. Dat heeft interim-minister van GMN Stanley Bodok onlangs gezegd naar aanleiding van de quick scan die door overheidsaccountantsbureau Soab is uitgevoerd. Volgens Bodok is het aan te raden om het aantal projecten te verlagen tot een behapbare hoeveelheid.

De 160 projecten worden onder aansturing van het Portfolio Management Bureau en de Task Force Volksgezondheid uitgevoerd. Uit de quick scan blijkt dat het ministerie van GMN niet in staat is de processen aan te sturen. Het ministerie kampt met een tekort aan expertise.

De 160 projecten, waaronder de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de introductie van de basisziektekostenverzekering, worden tegelijkertijd uitgevoerd. Deze projecten zijn onderdeel van de hervormingstrajecten in de gezondheidszorg en betreffen ook reguliere werkzaamheden. Dat is volgens Bodok te ambitieus voor het jonge ambtenarenapparaat. “Het ministerie zou beter prioriteiten kunnen stellen en daar op focussen”, aldus de interim-minister. Volgens hem moet het ministerie zo snel mogelijk in de positie worden gebracht dat het deze projecten naar behoren kan gaan leiden. Momenteel is er sprake van een ongestructureerde organisatie.

Prioriteit

Soab heeft het voortouw genomen door enkele projecten als prioriteit te identificeren. Deze zijn: Nos hospital nobo, verbetering van de organisatie en kwaliteit van de medisch specialistische zorg (GMSB), implementatie van een nieuwe beloningsstructuur voor de individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (NBG), invoering van de basisverzekering voor BZV, SVB en FZOG, de oprichting van preventiecentrum Bureau Gezondheid Curaçao, verlaging van de uitgaven van de geneesmiddelen met 50 procent en de overdracht van taken van BZV naar SVB.

Uit de quick scan blijkt dat de aansturing vanuit de secretaris-generaal niet optimaal was. Doordat de secretaris-generaal meerdere werkzaamheden moest uitvoeren was de werkdruk hoog. De ministeriële staf is onderbezet en niet alle vacatures voor leidinggevenden waren ingevuld. Doordat de aansturing als een probleem werd gesignaleerd, trad voormalig MFK-minister Jacinta Scoop-Constancia op wanneer de hoogste ambtenaar binnen het ministerie dat had moeten doen. Ook was er weinig overeenstemming tussen de secretaris-generaal, de beleidsdirecteur en de sectordirecteur. Bodok hoopt zo snel mogelijk een aantal aanbevelingen te kunnen doen, zodat zijn opvolger te werk kan gaan met een geolied apparaat.

Share this page:
« Back
Back to Top