Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaose Inspectie voor de Volksgezondheid: ‘Bereikbaarheid huisartsen moet beter’

DONDERDAG, 17 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — De bereikbaarheid van de huisartsen op Curaçao moet beter. Uit het rapport van het Nivel naar de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao blijkt dat de openingstijden buiten kantooruren beperkt zijn.

Inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman zal volgende week met het bestuur van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) om de tafel zitten om onder andere over dit punt te praten. Binnen een maand of twee hoopt hij een oplossing gevonden te hebben.

Voor Huurman is de bereikbaarheid van huisartsen een heel belangrijk punt. De inspectie voor de Volksgezondheid buigt zich momenteel over de wijze waarop ze de bereikbaarheid van de eerstelijnszorg in kaart kunnen brengen. Huurman: “In Nederland heeft de inspectie er een groot project van gemaakt om de bereikbaarheid van de artsen te verbeteren. De inspectie trad behoorlijk streng op als bleek dat het lang duurt voordat er werd opgenomen. Artsen die slecht bereikbaar waren kregen een gele kaart. Dat heeft resultaat opgeleverd. Met mijn medewerkers ben ik aan het kijken hoe we het project hier vorm kunnen geven.”

Volgens Huurman is de methode van ‘naming and shaming’ uiterst succesvol. Artsen die in gebreke bleven kwamen op een openbare lijst te staan. Dat werkte volgens de inspecteur Gezondheidszorg heel erg goed.

“Een huisarts moet gewoon bereikbaar zijn. In het algemeen is dat via de doktersassistent. Buiten kantooruren moet het geregeld zijn via een dienstenstructuur. Dat betekent dat iemand anders die namens de huisartsen dienst doet buiten kantoortijden bereikbaar moet zijn. Het is onvergeeflijk als een huisarts of diens waarnemers onbereikbaar zijn voor de patiënt”, zegt Huurman. De inspecteur zegt signalen te hebben ontvangen dat het laatste toch aan de orde is op het eiland. Met het bestuur van de CHV gaat hij volgende week besluiten hoe ze aan dit project vorm gaan geven.

Share this page:
« Back
Back to Top