Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose en Nederlandse jeugdreclassering slaan handen ineen

DINSDAG, 10 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD — In het kader van het opzetten van een Curaçaose jeugdreclassering door de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) heeft het ministerie van Justitie een belangrijke samenwerkingspartner gevonden in de Nederlandse stichting William Schrikker Groep (WSG), afdeling Jeugdreclassering.

Beide partijen zien een belangrijke meerwaarde in de samenwerking. De stichting kan gebruikmaken van de uitgebreide ervaring van WSG om de nieuwe organisatie op een professionele wijze op te zetten.

De partijen zullen kennis, ervaring, onderzoeksresultaten en andersoortige informatie gaan uitwisselen. Bovendien zal de afdeling jeugdreclassering van de William Schrikker Groep de lokale stichting bijstaan in het beleidsontwikkelingsproces.

AJJC streeft ernaar om de aanpak en zorg voor jeugdigen die op het eiland met justitie in aanraking zijn gekomen, aan dezelfde werkwijze en kwaliteitseisen te laten voldoen als in Nederland. De stichting zal dan ook de methoden en instrumenten die de afdeling jeugdreclassering van de WSG gebruikt, na een aanpassing aan de lokale situatie, ook op Curaçao gaan toepassen.

De samenwerking tussen de nieuwe lokale jeugdreclassering en de William Schrikker Groep is in een intentieverklaring vastgelegd en getekend in oktober jl. door de directeur van WGS Rob Schuddemat, en de waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Zoals bekend is de stichting AJJC op initiatief van de minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) op begin deze maand opgericht. De stichting heeft als doel het bijdragen aan een veiliger leefomgeving op het eiland, door het uitvoeren van alternatieve straffen (Halt) en jeugdreclasseringactiviteiten voor jongeren tussen twaalf tot achttien jaar, die in aanraking zijn gekomen met justitie. Ook zal de stichting een veiligheidshuis-concept opzetten waarin de problemen van deze jongeren vanuit verschillende invalshoeken zullen worden benaderd en aangepakt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top