Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose commissie moet meer draagvlak creëren voor AOV-hervorming

MAANDAG, 24 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — De regering heeft een commissie in het leven geroepen die naast de bestaande AOV-voorstellen, de dialoogronde en het onderzoek betreffende de AOV-problematiek voortzet om zoveel mogelijk instemming met het beleid te bereiken. Binnen vier maanden moet de commissie een eindadvies uitbrengen aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

De commissie bestaat uit Valdemar Marcha (voorzitter), een vertegenwoordiger van de beleidsorganisatie van het SOAW-ministerie (ambtelijk secretaris), Alex Mollen, Royston Sling, Philip Martis en Eric Calmes.

De commissie heeft als taak de AOV-materie te analyseren en beleidsvoorstellen te doen. Verder moet de commissie de regie op zich nemen om samen met de overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties en vakdeskundigen te komen tot een gemeenschappelijke en overkoepelende visie en koers om de AOV-crisis op korte termijn te beheersen.

De vergrijzing drukt op de solvabiliteit van het AOV-fonds. De komende twintig jaar neemt het aantal 60-plussers met 25,7 procent toe. Er is reeds een tekort in het fonds en dit zal oplopen naar 546 miljard gulden in 2021 als er niets aan wordt gedaan.

De oudedagsvoorziening is een onderdeel van de visie van de overheid op ouderenzorg. Zo moet er een cultuuromslag komen ten aanzien van participerende ouderen in het arbeidsproces. De rol van ouderen op de arbeidsmarkt is gericht op de overdracht van kennis, vaardigheden en gedrag. Verder zijn huisvesting en zorg (kleinschalig wonen) belangrijke welzijnsfactoren. Geconcentreerde mantel-en thuiszorg leidt tot lagere zorgkosten. Ook leidt kleinschalig wonen tot lagere vaste woonlasten.

Volgend jaar moeten de eerste aanpassingen van het AOV-stelsel ingevoerd worden. Zo wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 65 jaar en stijgt de premie met 2 procent. Het parlement moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Share this page:
« Back
Back to Top