Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacaose begroting 2013: 270 miljoen voor investeringen economie

VRIJDAG, 11 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Op de conceptbegroting 2013 is een bedrag van 270 miljoen gulden gereserveerd voor productieve investeringen in de lokale economie. Dit heeft vicepremier en tevens minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (Pais) gezegd tijdens de eerste persconferentie van de nieuwe regering. Volgens Martina heeft de regering zich ten doel gesteld om de lokale economie nieuw leven in te blazen, door vooral het vertrouwen in het eiland te herstellen.

De economie nieuw leven inblazen staat hoog in het vaandel van het nieuwe transitiekabinet, aldus Martina. Hierin zal de regering een leidende rol moeten spelen. In dit verband is er op de begroting voor het jaar 2013 een bedrag van 270 miljoen gulden gereserveerd. Hiernaast wil de regering ook gebruik maken van haar mogelijkheid om de kapitaalmarkt op te gaan en geld te lenen. Deze bedragen zullen gebruikt worden voor investeringen in de economie, maar ook in infrastructuur en onderwijs, aldus Martina. Een speciaal project dat Martina gisteren noemde, is de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Martina benadrukte dat de bouw van een nieuw ziekenhuis een belangrijke impuls zal zijn voor de lokale economie. Het College financieel toezicht (Cft) heeft zich tegen het project uitgesproken. Maar Martina sprak de hoop uit dat de regering het adviesorgaan zal kunnen overtuigen van de noodzaak en de positieve gevolgen van de bouw van een nieuw ziekenhuis op Curaçao. De minister gaf verder aan dat de bezorgdheid van het Cft te wijten is aan de mogelijke financiële risico’s die aan het project verbonden zijn. Volgens Martina is het de taak van de Curaçaose regering om deze risico’s in kaart te brengen en om ze zo klein mogelijk te maken.

In het nieuwe beleid waar Martina voor staat is er veel aandacht voor vertrouwen. De minister van Economische Ontwikkeling omschreef herstel van vertrouwen als een van de belangrijkste factoren om de economie op het eiland weer op de rails te zetten. “Economische ontwikkeling is belangrijk. Omdat het tot meer banen leidt, meer inkomsten voor het land, zodat belangrijke investeringen, zaken zoals criminaliteitsbestrijding, infrastructuur en onderwijs kunnen worden gedaan.” Om werk te maken van het herstel van het vertrouwen en om de economie nieuw leven in te blazen, heeft Martina drie prioriteiten gesteld, namelijk eensgezindheid binnen het kabinet, obstakels voor grote projecten uit de weg proberen te ruimen en een inventarisatie van de voorwaarden waaraan het eiland moet voldoen om de economie op gang te brengen.

Share this page:
« Back
Back to Top