Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçaoënaren hebben grote behoefte aan voorlichting op het gebied van erfrecht

MAANDAG, 21 OKTOBER 2013

DEN HAAG — Er is in Curaçao veel onwetendheid op het gebied van het erfrecht, vindt Klazien van Zwieten, en daar moet wat aan gedaan worden. Ze schreef twee boeken: ‘Wat kan ik bij testament regelen?’ en ‘Het nieuwe Curaçaose erfrecht’. Binnen een half jaar na het verschijnen van de eerste druk zijn er van beide boeken 1000 exemplaren verkocht. De herdruk ligt al in de winkels.

Hieruit blijkt de enorme behoefte aan gedegen en makkelijk te lezen documentatie over het erfrecht. De wetten in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden opgesteld en aangenomen in het Nederlands. Voor veel mensen is de ambtelijke taal die in de wet gebruikt wordt, moeilijk te begrijpen.

Laatste wil op een blocnote?

Dat veel mensen weinig verstand hebben van erfrecht blijkt wel uit de vraag die Klazien van Zwieten nog steeds krijgt: of het opschrijven van je laatste wil op een blocnote rechtsgeldig is. Het antwoord is nee. “Je kunt wel in een brief schrijven dat na je dood je geld naar je minnares moet, maar dat is niet geldig. Je kunt hopen dat je familie je wil zal eerbiedigen, maar de minnares kan nooit aankloppen om het geld op te eisen.” Deze en nog vele andere vragen uit de praktijk behandelt Van Zwieten in haar boeken. De twee boeken samen geven een complete uitleg over het nieuwe erfrecht en de regelingen die je bij testament kan maken.

Nederland

Ook in Nederland zijn de boeken een nuttig naslagwerk. In Nederland wonen namelijk veel Curaçaoënaren waarvan de ouders of familie in Curaçao verblijven. Voor deze mensen is het goed om te weten hoe de nalatenschap van hun overleden familieleden in Curaçao vererft. Op 17 oktober j.l. ontving de gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels, de boeken uit handen van Klazien van Zwieten.


Wekelijkse rubrie
k

Klazien van Zwieten verzorgt tevens wekelijkse rubrieken in Nederlandstalige en Papiamentstalige kranten in Curaçao: Ken Uw Recht / Sa Bo Derechi. In deze rubriek worden vragen beantwoord op het gebied van het erfrecht. Met de boeken en de wekelijkse rubriek wil Van Zwieten het nieuwe erfrecht op een heldere en toegankelijke manier dichter bij de mensen brengen. De twee boeken kosten samen 27,50 euro (inclusief verzendkosten in Nederland) en zijn, onder vermelding van een postadres, in Nederland te bestellen door het bedrag over te maken op rekeningnummer: 60.53.07.539 ten name van mw. mr. K. van Zwieten, Den Haag. In Curaçao zijn de boeken te koop bij alle boekhandels en enkele apotheken (‘botika’s’). Voor meer informatie: www.kenuwrecht.com en www.bepino.nl.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top