Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçao krijgt negatieve ‘outlook’ van Standard & Poor’s

VRIJDAG, 16 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft gisteren de ‘outlook’ van Curaçao gedegradeerd van ‘stable’ naar ‘negative’. Een negatieve outlook betekent dat de rating van Curaçao, die nu nog op A-/A-2 blijft staan, op korte termijn verlaagd wordt als Curaçao niet op tijd het begrotingsbeleid verbetert.

In de uitleg die de kredietbeoordelaar heeft gepubliceerd staat dat er diverse recente ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de degradering van de outlook. De belangrijkste reden is de slechte balans van Curaçao door de verslechtering van de Curaçaose pensioen- en ziektekostenfondsen. De voormalige regering, onder leiding van Gerrit Schotte, is er niet in geslaagd om belangrijke wetgeving hieromtrent te implementeren, waaronder het verhogen van de pensioenleeftijd en het verhogen van de premies voor het AOV-fonds.

Wel zegt Standard & Poor’s dat de verslechtering teruggedraaid kan worden als de huidige interim-regering de door haar voorgestelde initiatieven wettig maakt en invoert. Het gaat hierbij om maatregelen als het verhogen van de pensioenleeftijd, het verhogen van de premie voor zowel het AOV- als het ziektekostenfonds met 2 procent, het invoeren van andere belastingen en het afslanken van het ambtenarenapparaat. Door deze maatregelen zou er een surpluspositie kunnen ontstaan waardoor de verliezen in het AOV-fonds en het ziektekostenfonds over de komende vier jaar gedekt worden.

Drie maanden

Demissionair interim-minister van Financiën Jose Jardim zei vandaag tegenover Amigoe dat de mogelijke downgrading van Curaçao al over drie maanden een feit zou kunnen zijn als er niets wordt ondernomen. “Deze negatieve outlook geeft alleen maar aan dat de situatie inderdaad ernstig is, dus ik hoop dat nu eindelijk de discussie afgesloten kan worden over de vraag of de overheidsfinanciën er wel of niet goed voor staan. Zaak is dat we draagvlak creëren om de hervormingen die nodig zijn, zo snel mogelijk in te voeren. We hopen dat iedereen nu voelt dat dat een morele plicht is. Het is een zware taak, maar geen onmogelijke.”

S&P verwacht dat er ‘begin 2013’ een nieuwe regering gevormd zal zijn op Curaçao. Maar als dit langer duurt, of er komt een ‘onhandelbare’ coalitie van partijen waardoor maatregelen uitblijven, betekent dit niet veel goeds voor de begroting van Curaçao en het investeringsklimaat, waardoor de economische groei nog meer ondermijnd wordt dan de afgelopen twee jaar. De overheid krijgt daarbij ook nog eens te maken met de ‘2019-uitdagingen’, met onzekere vooruitzichten voor de offshore-sector en het aflopen van het leasecontract van de raffinaderij met PdVSA.

De A- rating zoals Curaçao die nu heeft, betekent volgens Standard &Poor’s dat het eiland een ‘sterk vermogen om de financiële verplichtingen na te komen heeft, maar heel gevoelig is voor ongunstige economische ontwikkelingen en veranderingen in de omstandigheden’.

Share this page:
« Back
Back to Top