Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curacao een van de landen met hoogste zorguitgaven: boven de 900 miljoen gulden in 2011

VRIJDAG, 21 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Curaçao heeft in 2011 meer dan 900 miljoen gulden uitgegeven aan zorg. Dit komt neer op 6006 gulden per hoofd van de bevolking ofwel 16,6 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat blijkt uit de zorgrekeningen van 2008 tot en met 2011 die gisteren door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) zijn gepubliceerd. De zorguitgaven bestaan voor 83 procent (750 miljoen) uit uitgaven voor de gezondheidszorg en 17 procent (150 miljoen) uit uitgaven voor de welzijnszorg. Daarmee behoort Curaçao tot een van de landen met de hoogste zorguitgaven.

De stijging van de zorguitgaven op Curaçao bedroeg in de periode 2008 tot en met 2011 zo’n 15 procent. Dat is gemiddeld 5 procent per jaar. Onderverdeeld in de twee sectoren blijkt dat de uitgaven in de gezondheidszorg gemiddeld met 6 procent per jaar zijn gestegen en de uitgaven in de welzijnszorg met gemiddeld 1 procent. Met 29 miljoen gulden was de stijging van de uitgaven het grootst bij de ziekenhuizen. Gevolgd door de (wijk)verpleging (10,5 miljoen), specialisten (10 miljoen), laboratoria (8,3 procent) en leveranciers van geneesmiddelen (8,2 miljoen).

De ziekenhuizen slokken 24 procent van de zorguitgaven op en zijn daarmee aanvoerders van de zorguitgavenlijst. De top vier bestaat verder uit leveranciers van geneesmiddelen (19 procent), verstrekkers van (wijk)verpleging en thuiszorg (10 procent) en specialistenpraktijken (9 procent). Binnen de welzijnszorg zijn de twee koplopers de verstrekkers van jeugdhulpverlening en internaten (32 procent) en de verstrekkers van gehandicaptenzorg (29 procent).

De overheid betaalt 60 procent van de zorguitgaven. De premie-opbrengsten van de publieke ziektekostenverzekeringen bekostigen 26 procent van de zorguitgaven. Van de uitgaven is 11 procent gefinancierd met particuliere ziektekostenverzekeringen, eigen bijdragen en contante betalingen. De resterende 3 procent is gefinancierd uit fondsen zoals van NGO’s.


Vergelijkin
g

De zorguitgaven van Curaçao zijn vergeleken met 64 andere landen in de wereld. Met 13,8 procent heeft Curaçao, na de VS met 17,9 procent het hoogste percentage gezondheidszorguitgaven van de landen die in het onderzoek zijn betrokken. De Curaçaose overheid draagt de meeste kosten. In 2010 werd de gezondheidszorg op Curaçao voor 57 procent uit overheidsmiddelen gefinancierd. In Nederland is dit 13 procent. Indien de financiering op Curaçao vergelijkbaar wordt gemaakt met Nederland, zou 44 procent van de uitgaven moeten verschuiven van overheid naar burgers en bedrijven. Dit is een bedrag van 317 miljoen gulden oftewel een lastenverzwaring van 2333 gulden per hoofd van de bevolking in 2010.


Mijlpaa
l

De zorgrekeningen zijn voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao gepubliceerd. Vanaf nu zal ieder jaar in oktober de zorgrekening van het jaar daarvoor worden gepubliceerd. Het doel van zorgrekeningen is om de maatschappelijke uitgaven aan zorg, de geldstromen in de zorgsector, te beschrijven.

 

Zorgkosten alleen in VS nog hoger dan op Curaçao

ZATERDAG 29 DECEMBER 2012, WIILEMSTAD – De Zorgrekeningen 2008 tot en met 2011 laten zien dat Curaçao met 13,8 procent het op een na hoogste percentage gezondheidszorguitgaven van het bruto binnenlands product (bbp) heeft van 65 onderzorchte landen. Alleen de Verenigde Staten (VS) scoren hoger met een percentage van 17,9 procent van het bbp.

AD 29-12-2012 ZORGKOSTEN ALLEEN IN VS HOGER

DEF Zorgrekeningen Curaçao 2008-2011

Share this page:
« Back
Back to Top