Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Curaçao & Bonaire Insurance Association en Unie van Assurantie Consultants Curaçao waarschuwen particulier verzekerden ivm bvz op Curacao

VRIJDAG, 01 MAART 2013

WILLEMSTAD — De Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA) en de Unie van Assurantie Consultants Curaçao (UNAC) waarschuwen dat de basisverzekering ziektekosten (bvz) niet van toepassing is op ‘degenen die voor 1 februari jongstleden particulier tegen ziektekosten verzekerd waren (klasse 1, 2 of 3), en deze verzekering ook na 1 februari voortzetten’.

Dit betekent dat op deze verzekerden de heffing van de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie door de Inspecteur der Belastingen eveneens niet van toepassing is. Volgens de organisaties behoeft deze groep ook geen aangifte te doen voor het betalen van de nominale premie van 82 gulden per jaar en evenmin betaling van 1 receptregelvergoeding bij de botika. “Particulier verzekerden die onverhoopt toch een aanslag van de Inspectie der Belastingen ontvangen dan wel een bericht van de Ontvanger om te voldoen aan de aangifte van de ziektekostenpremie, wordt aangeraden om contact op te nemen met hun ziektekostenverzekeraar of assurantie-tussenpersoon (broker).” CBIA en de UNAC melden dat zij in goed overleg met de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur bezig zijn, om de belangen van deze particulier verzekerden veilig te stellen. Ze waarschuwen deze groep omdat er ‘wellicht onduidelijkheid bestaat over de inhoud en uitvoering van de nieuwe wet’.

Share this page:
« Back
Back to Top