Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cubaanse medici komen vanaf januari 2013 Surinaamse gezondheidszorg versterken

DE WARE TIJD:

07/12/2012

PARAMARIBO – In januari 2013 komen 43 medische specialisten, artsen en verpleegkundigen uit Cuba naar Suriname om de lokale gezondheidssector te versterken. Ze komen op basis van een driejarig contract dat de regering op 30 november met Cuba heeft getekend. De komst van de Cubanen is een tijdelijke ingreep om het tekort aan medisch kader in het land op te vangen, zei minister van Volksgezondheid Michel Blokland gisteren in het parlement.

Instituten en instellingen waar de Cubanen zullen werken is gevraagd zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun komst om problemen, die zich in het verleden met andere Cubaanse medici hebben voorgedaan, te voorkomen.

Intussen wordt hard gewerkt om het tekort structureel aan te pakken. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat Suriname voor de komende twintig tot 25 jaar minstens 140 medische specialisten nodig zal hebben. Blokland legde uit dat momenteel een inhaalslag wordt gemaakt in het opleiden van lokaal kader. Zo worden jonge artsen gestimuleerd om een specialistische opleiding te volgen. Op dit moment zij 32 al in opleiding en elk jaar komen steeds acht bij.

Omdat een deel van de studie in het buitenland gedaan moet worden, heeft de regering een studiefonds geparkeerd bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Daar kunnen gegadigden via een “zachte lening” hun studie bekostigen. De bedoeling is, zegt de bewindsman, dat deze personen na afronding van de studie in het buitenland terugkeren en de lening terugbetalen. Het fonds moet zich over tien jaar zonder overheidsinbreng staande kunnen houden, werd De Nationale Assemblee voorgehouden door de minister.

Onder het medisch personeel uit Cuba bevinden zich ook huisartsen en verpleegkundigen. Van het ministerie van Volksgezondheid hebben het AZP en het St. Vincentiusziekenhuis groen licht gekregen om door te gaan met interne opleidingen voor verpleegkundigen om ook op dat stuk het tekort terug te dringen. Nu zijn al vijftig jonge mensen in opleiding, zei Blokland. Daarnaast is de Covab gevraagd de opleidingscapaciteit te vergroten, zodat meer mensen tegelijk opgeleid kunnen worden. Minister Blokland zei dat met deze acties nu al wordt geanticipeerd op de grotere vraag naar kader voor de gezondheidssector, omdat over twee jaar de nieuwe ziekenhuizen in Wanica en Albina af zullen zijn.-.

Share this page:
« Back
Back to Top