Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Criminaliteitsdaling Saba door professionalisering politie

18 januari 2014

THE BOTTOM – De criminaliteitsdaling op Saba is te danken aan de professionalisering van personeel, verbeterde focus op lokale uitdagingen en meer hulp van gespecialiseerde politieagenten uit Bonaire en Nederland. Dit zegt korpschef Hildegard Buitink.

Buitink gaf tijdens de presentatie van de criminaliteitscijfers aan dat in 2014 de topprioriteit van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) versterking van de communicatie met de gemeente en media is.

Cijfers
Het aantal mishandelingszaken is afgenomen van tweeëntwintig in 2012 naar negen in 2013. Huiselijk geweld is licht afgenomen van negen gevallen in 2012 naar acht in 2013. Er zijn geen cijfers van aanvallen met wapens en openlijke geweldpleging. Het aantal inbraken is afgenomen met vijf gevallen. Diefstal is wel toegenomen van veertien zaken in 2012 naar zestien in 2013.

KPCN gaat de regionale capaciteit op het gebied van opsporing verbeteren met hulp van het Nederlands Forensisch Instituut. Het is de bedoeling dat agenten gaan rouleren over de BES-eilanden.

Rapport
De verbeteringen binnen KPCN zijn een reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR). In het rapport staat dat er sprake was van ernstige tekortkomingen in het opsporingsproces, vooral op Statia en Saba. KPCN is direct begonnen met personeelswisselingen, betere aansturing en het toepassen van specialisatie.

KPCN wil meer Sabaanse politieagenten in dienst nemen. Hiervoor zijn Nederlandse cursussen beschikbaar. Op de planning staat ook de renovatie van het politiebureau in The Bottom.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top