Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Contractafspraken met zorgaanbieders lopen niet gesmeerd op Aruba

MAANDAG, 08 APRIL 2013

ORANJESTAD — Nationale verzekeraar AZV heeft vorig jaar nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders en oude contracten herzien. Uit het jaarverslag van de zorgverzekeraar blijkt echter dat met bepaalde partijen nog steeds geen overeenstemming is bereikt over de hoogte van de vergoedingen.

De afspraken staan vermeld in het onlangs gepubliceerde jaarverslag van AZV. Met de Vereniging Medische Specialisten Aruba (VMSA) is de verzekeringsmaatschappij het wederom niet eens geworden over de hoogte van de vergoedingen. Met een aantal medisch specialisten heeft de nationale verzekeraar een individueel budget afgesproken. In andere gevallen wordt er nog steeds gehandeld op basis van de afspraken die zijn gemaakt voor de periode 2007-2008.Ook met de verloskundigen heeft AZV nog geen overeenstemming voor een nieuw contract. De onderhandelingen worden daarom voortgezet. Tot die tijd zullen de contractsnormen, gesloten in 2007, worden aangehouden.


Laboratori
a

Met laboratoria, het Landslaboratorium en particuliere laboratoria, heeft AZV een maximaal declaratiebudget afgesproken. De verzekeraar schrijft in zijn jaarverslag dat ze een maximaal budget oplegt, omdat private laboratoria jarenlang weigerden inzicht te geven in de werkelijke kosten van hun bedrijfsvoering. Ook gingen volgens AZV laboratoria jarenlang niet in op het voorstel om te komen tot een transparante, objectieve en onderbouwde tariefberekening. Wel laat de verzekeringsmaatschappij weten dat er inmiddels gepraat wordt met de laboratoria om alsnog tot onderzoek te komen.


Wel afspraken

Met beroepsorganisatie Hava is het vorig jaar wel gelukt om afspraken te maken voor 2013 en 2014 op het gebied van huisartsenzorg. Er is, in vergelijking met voorgaande jaren, een verhoging overeengekomen om automatiseringskosten te dekken. Dit zijn de kosten van de implementatie van het nieuwe huisartsensysteem ProMedico.

Verder heeft AZV een contract afgesloten met Vereniging van Fysiotherapeuten. Voor veel fysiotherapeuten betekenden de onderhandelingen een tariefverhoging van 1,5 procent. Met Vereniging Aruba Dental Society is een nieuw contract gesloten. Ook zij voerden een tariefverhoging van 1, 5 procent door.


Buitenlandse contracte
n

AZV heeft overeenstemming bereikt met Stichting Holland Intercare over de voortzetting van de samenwerking. In Colombia heeft AZV het contract met zorgverzekeraar Coomeva verbroken. In plaats daarvan heeft de Arubaanse verzekeraar rechtstreeks contracten gesloten met vier ziekenhuizen in Colombia, zoals vorig jaar al bekend was gemaakt.

De contracten met zorgaanbieders worden afgesloten voor een termijn van maximaal twee jaar.

Share this page:
« Back
Back to Top