A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Consumentenprijsindexcijfer: Statistisch Bulletin januari 2017 Curacao

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand januari 2017 gestegen met 0,5 procent, dus van 124,2 in december 2016 naar 124,8 in januari 2017.

De belangrijkste specifieke prijswijzigingen gedurende januari 2017 waren de verhoging van het minimumloon met 10 procent, de verlaging van benzine- en dieselprijzen met 5 procent, het duurder worden van “schoeisel” en “kleding” met 4 en 3 procent respectievelijk, de stijging van de kleine bustarieven met 3 procent, de verhoging van het electriciteits- en watertarief met respectievelijk 3 en 2 procent en de stijging van verzekeringspremies ten behoeve van medische kosten met 2 procent.
De prijzen van voedingsprodukten zijn met een gemiddelde prijsontwikkeling tussen -0,6 (melkprodukten) en +0,4 procent (“suiker en chocolade” en “verteringen buitenshuis”) redelijk stabiel gebleven.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top