Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Conclusie VS: ‘Corruptie belangrijke nekslag drugsbestrijding’ in Suriname

26/03/2013

PARAMARIBO – Suriname heeft de laatste jaren goede stappen ondernomen in de strijd tegen drugs. Een reeks van wetten is geslagen en controle is verscherpt. Ook blijft het land honderden kilograms aan drugs jaarlijks in beslag nemen. Toch is Suriname “niet effectief genoeg” in de oorlog tegen het verderfelijk spul.

“Zwakke grensbewaking, onvoldoende toerusting en drugsgerelateerde corruptie onder hoge functionarissen vormen in de praktijk de grootste belemmering.” Tot deze conclusie komt de Verenigde Staten in hun recentste rapport ‘de 2013 Internationale Narcotica Controle Strategie’.

De Amerikanen blijven Suriname aanmerken als doorvoerhaven van cocaïne naar Europa, Afrika en in mindere mate Noord-Amerika. “De kleine populatie en het uitgestrekte achterland, gekoppeld aan zwakke grenscontrole en infrastructuur bemoeilijken de bestrijding. Drugshandelaren kunnen zonder al teveel moeite hun waar in- en uitvoeren te lucht, land en zee”, wordt in het rapport vermeld.

Integriteit

“Binnen de grensoverschrijdende criminaliteit geniet de drugsbestrijding de hoogste prioriteit. Wij beseffen ook dat er nog een aantal verbeterpunten zijn”, reageert politiecommissaris Agnes Daniel, chef van de Justitiële Dienst op het ministerie van Justitie en Politie.

Ten aanzien van corruptie verwijst zij naar de controle op de luchthaven door het BID-team. “Er wordt sterk gefocust op de integriteit van onze mensen. Doordat de unit volledig uit politieagenten bestaat, kunnen wij als organisatie makkelijker controle uitvoeren en sancties treffen dan vroeger toen er krachten werden gebruikt van diverse departementen”, legt zij uit.

Daniel is ook blij dat zaken zoals de kustwacht en andersoortige investeringen in radarsystemen en luchttransport naar het niveau van het presidentieel Bureau voor de Nationale Veiligheid zijn getrokken.

Daardoor kunnen besluiten die meerdere ministeries spannen makkelijker en centraal worden genomen.De kleinschaligheid van Suriname en schaarsheid aan middelen zijn volgens haar wel te overwinnen. “Door een goede samenwerking nationaal tussen de verschillende diensten en internationaal met organisaties en landen zullen wij zeker succesvol zijn in deze strijd”, garandeert de commissaris.

Vorderingen

In het rapport wordt stilgestaan bij enkele vorderingen.

Hoewel er meer versterking nodig is, is de controle op de lucht- en zeehavens redelijk aangepakt (BID-team, drugshonden, containerscan, …red.). In 2012 zijn onder meer 395 kilogram cocaïne, 102 kilo marihuana, 57 kilo aan bol- letjes en 8.000 ecstacypillen in beslag genomen. Het gros wordt echter via containers en kleine (vissers) boten getransporteerd. De komst van de kustwacht en zeeradar zijn daarom aan te raden.

Er zijn belangrijke wetten geslagen of verscherpt met betrekking tot witwasserij en toezicht op het financieel wezen.

Ook worden bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden met internationale organisaties als Caricom en de Verenigde Naties en andere landen erkend. Vooral de introductie in 2012 van het zogeheten ‘biometrische grenscontrolesysteem’ wordt toegejuicht. Daarbij worden kenmerken van verdachten gedigitaliseerd en verspreid tus- sen partnerlanden.-.

Share this page:
« Back
Back to Top