Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Concept protocol AOV/AZV niet geheel in goede aarde bij Arubaanse stakeholder

VRIJDAG, 22 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Bijna alle werkgeversorganisaties en een deel van de vakbonden wijzen op voorhand het woensdag overhandigde concept-protocol van de regering af. Hierin staan de voorstellen om vooral de sociale fondsen AOV en AZV weer financieel gezond te krijgen.

Amigoe kreeg vanmorgen niet alle organisaties te pakken, maar in ieder geval heeft vakbond FTA laten weten vanavond niet aanwezig te zijn. De regering ziet graag dat alle partijen die deelnamen aan de Sociaal Dialoog het protocol vanavond gaan ondertekenen. FTA stuurde gisteren al een brief naar de regering omdat de inhoud van het protocol niet overeenkomt met wat in de overleggen naar voren is gekomen. Werkgeversorganisatie Ahata zegt bij monde van directeur James Hepple nog niet te weten of ze vanavond komt. De brancheorganisatie voor hotels en toerismebedrijven maakt zich ‘grote zorgen’ over met name de procedure die vooraf ging aan de totstandkoming van het protocol.


Premieloongren
s

De Kamer van Koophandel (KVK) gaat wel, maar stuurde woensdag al direct een reactie: ze tekent het protocol vanavond niet als de regering blijft vasthouden aan verhoging van de premie-inkomensgrens van AOV en AZV naar 100.000. Voorzitter Jamal Khan zegt dat de Kamer wel bereid is tot optrekken van de AOV-loongrens naar 85.000 florin (gelijk niveau als die van AZV nu). Verder vindt KVK het schema tot de stapsgewijze invoering van de verhoging van de AOV-leeftijd naar 65 jaar die in het protocol staat niet voldoende. Ze ziet graag het schema dat de Sociale Verzekeringsbank (beheerder van AOV-fonds) in de Sociaal Dialoog presenteerde – daarin staat onder meer specifiek uit wie/uit welk geboortejaar/wanneer AOV gaat krijgen – in het protocol en later de wet, opgenomen. Ook wil ze straks in de wet die nodig is om de AOV te wijzigen, opgenomen zien dat in 2020 en 2021 de premieverhogingen ( totaal 1 procent werkgever/1 procent werknemer) weer teruggedraaid worden. Met als meetdatum 2017 om te kijken of de fondsen weer op koers liggen.


Sinterklaa
s

Maar de kern van het verhaal, zegt Khan, is de verzekering van de regering dat ze zelf binnen de overheid ook de uitgaven in de hand houden. “Als werkgevers willen we ook dat het land weer gezond wordt. Maar het kan niet zo zijn dat de regering een beroep doet op de private sector – wij meer gaan betalen – en zich dan omdraait om Sinterklaas te gaan spelen door bijvoorbeeld de ambtenaren weer meer salaris te geven.” De Kamer vindt bovendien dat deze Sociaal Dialoog te haastig en rommelig is verlopen. In dit laatste geval omdat ze niet een compleet beeld kreeg van de situatie bij de sociale fondsen. In de Sociaal Dialoog gaf AZV bijvoorbeeld een presentatie, zegt Khan, maar de nationale ziektekostenverzekeraar maakt niet duidelijk wat ze wilt. Vorige week zaterdag kreeg de Kamer dan ook op verzoek nog een presentatie. Hieruit bleek dus dat de regering jaarlijks ook een plafond aan AZV stelt van 115 miljoen florin aan Landsbijdrage en dat de rest door AZV-gebruikers, werkgevers en -nemers opgehoest moet worden. Voor 2013 betekent dat in ieder geval al 17 miljoen florin.


Smartphon
e

Khan zegt ook dat de Kamer vindt dat de regering eenzijdig de hogere inkomens laat opdraaien om de gaten te vullen. Immers krijgen de lagere inkomens (tot 2500) weer een reparatietoeslag als de premiehoging van AOV en AZV ingaan. “We zien dat die lagere inkomens niet zo arm en zielig zijn als wordt gedacht. Dat horen we ook uit verhalen van utiliteitsbedrijven die merken dat mensen die om een betalingsregeling vragen wel allemaal smartphones blijken te hebben. Het is dus niet zo dat ze geen geld hebben voor eten of voor hun kind.” Het is volgens hem dan ook zaak dat de groep moet leren om keuzes te maken in plaats van alles te blijven afwentelen op de hogere inkomens. Bovendien snijdt dat ook in de plannen van de regering voor een kenniseconomie. Een fiscaal klimaat dat vooral hogere inkomens treft, is volgens hem niet bevorderend hiervoor.


Blo
k

Amigoe kreeg vanmorgen op de valreep voor het sluiten van deze editie nog wel de vakbonden UEA (Elmar), ABV (verplegers) en SPA (politie) te pakken. UEA-vakbondsvoorman Coby Geerman gaat vanavond wel om te luisteren. “Natuurlijk ga ik en ik ben ook niet bang om het te zeggen als we het er niet mee eens zijn.” Geerman vindt het jammer dat de vakbonden zich niet vooraf georganiseerd hebben om min of meer als een blok hun wensen naar voren te brengen. “Dan sta je immers sterker.” Verplegersbond ABV zegt vanavond zeker aanwezig te zijn. Volgens voorzitter Gina Maduro is de bond het ook eens met het protocol. “We tekenen voor agree. We willen dit eigenlijk ook niet, maar er is geen andere weg. Anders krijgen we straks met nog veel zwaardere lasten te maken.” SPA-voorzitter Angelo Davelaar laat rond elf uur weten dat de bond nog in haar achterbanoverleg zit. “Ik weet nog niet wat we gaan doen.”

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top