Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Con: Financiële sector wijst FKP af

8 maart 2017

Willemstad – De stichting volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP) is diep teleurgesteld in de commerciële banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die geen van allen bereid zijn leningen te verstrekken tegen een lage rente van 3 procent voor de sociale woningbouw.

FKP-directeur Arthur Con schrijft dit in een in het Engels opgestelde brief aan de Staten. Onder de kop ‘Empathy/Solidarity/Responsibility/Moral obligation?’ schrijft hij: ,,De lokale markt is afgestruind en alle commerciële banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn benaderd. Het resultaat is buitengewoon teleurstellend en op z’n zachtst gezegd ontmoedigend. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het sociaal geweten ver te zoeken is als het gaat om de lokale financiering van entiteiten.

De doelen van financiële instellingen zijn natuurlijk commercieel, maar het moet toch bijna als een morele verplichting beschouwd worden dat het nietcommerciële veld ook steun nodig heeft.” Con vindt het onbegrijpelijk dat de financiële insti- tuties ook niet bereid zijn samen te werken om de fondsen beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw. ,,En het is niet zo dat het om een schenking gaat. Het geld wordt terugbetaald, alleen met een lagere rente”, zo voegt de directeur eraan toe.

Aan de Statenleden wordt daarom het volgende verzoek gedaan: ,,We vragen u vriendelijk om het bovenstaande serieus te overdenken. De samenleving verwacht dat van u.”
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft op dit moment volgens de FKP-directeur een balanspost van ruim 1,1 miljard gulden aan verplichte reserves, renteloos afgestaan door de lokale commerciële banken. Van belang in verband met de betalingsbalans en de deviezenvoorraad.

Maar, zo voert Con aan, het zou toch mogelijk moeten zijn een deel hiervan te gebruiken op de lokale markt en ter stimulering van de economie. ,,Iedereen wil een betere economie, maar ondertussen hebben alle financiële instellingen de handrem aangetrokken. Als een deel van het CBCS-fonds teruggaat naar de banken, kan het geld via de banken voor sociale projecten ingezet worden”, zo oppert Con.

Hij eindigt dan ook met te stellen: ,,Ik doe hierbij een serieuze oproep aan alle stakeholders in de financiële sector, alsook de regering, om de verantwoordelijkheid te nemen en de FKP bij te staan in het bereiken van haar doelen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top