Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Tekorten Aruba lopen verder op

 

Cijfers Centrale Bank Aruba: Minister verheugd, parlementariërs bezorgd

DINSDAG, 27 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Op de laatste financieel-economische ramingen van de Centrale Bank van Aruba (CBA) is vanuit de politiek wisselend gereageerd. Financiën-minister Mike de Meza (AVP) is verheugd en noemt Aruba de ‘leidraad in deze tijd van wereldcrisis’. Grootste oppositiepartij MEP ziet de ramingen juist als bewijs van een ‘zeer heikele financiële situatie’. Ook AVP-politici maken zich zorgen.

“De positieve cijfers van de Centrale Bank laten zien dat Aruba voorop loopt in de wereld waarin veel landen een grote financieel-economische crisis doormaken waarin ze bijna geen uitweg zien.” Dat heeft de minister De Meza gezegd naar aanleiding van de de economische groeivoorspelling voor volgend jaar van 5,1 procent (reëel). De cijfers van de Bank interpreteert hij als bewijs van een constante groei van de Arubaanse economie als gevolg van het toerisme en projecten als de uitbreiding en renovatie van het Horacio Oduber Hospitaal. Overal op het eiland is te zien dat het bedrijfsleven zich weer herstelt, aldus de minister, en dat ondernemers fors investeren in de economie. Dat positivisme is volgens hem terug te herleiden tot het vertrouwen dat er bestaat in de regering en ook zichtbaar is in de projecten van de overheid als die van de private sector.

Bezuinigingen

Uit de ramingen van de Centrale Bank blijkt echter ook dat de overheidsfinanciën er flink minder rooskleurig uitzien. De Bank zegt dat de overheid fors moet bezuinigen om de doelstellingen van de regering voor terugdringen van het overheidstekort te halen. Hierover publiceerde Amigoe afgelopen zaterdag al. Bij dat artikel ontbrak per abuis een tabel die nu wel wordt gepubliceerd. In die tabel presenteert de Centrale Bank een ‘alternatief scenario’ ofwel waarbij rekening is gehouden dat de regering de bezuinigingen uitvoert. Zo schreef Amigoe al over de 70 miljoen florin extra aan bezuinigingen die nodig zijn voor 2013. Voor de overige jaren, is in de tabel te lezen, moet de regering (uitgaande van bepaalde verwachtingen voor de economische groei en inflatie) nog meer bezuinigen om dus haar eigen doelstellingen te halen (80 miljoen in 2014; 101 miljoen in 2015 en 116 miljoen florin in 2016).

Minister De Meza heeft tot nu toe nog niet in de media gereageerd op deze bezuinigingsbedragen. Wel zegt hij in een persbericht dat: “samen met het beleid, waarbij de overheid op een gestructureerde manier haar kosten verlaagt, fiscale hervormingen heeft ingevoerd gebaseerd op de akkoorden in de Sociaal Dialoog en zorgt voor solide sociale en pensioenfondsen, zal in 2013 opnieuw het tekort dalen om zo het doel van een begrotingsbalans te bereiken in 2016.”

Zijn partijgenoot, Statenlid Donny Rasmijn, noemt de cijfers over de overheidsfinanciën echter alarmerend en dat er dus veranderingen moeten plaatsvinden om de overheidsschuld terug te brengen. Hij wijst tegelijkertijd, samen met fractiegenoot Juan David Yrausquin, de kritiek van oppositiepartij MEP van de hand. Ook toen deze partij in de regeringen zat, is de staatsschuld opgelopen. Deze schuld is dus niet zomaar nu ontstaan, aldus Yrausquin. Aan Amigoe laat hij weten dat hij nu vooral eerst de begroting van 2013 wil afwachten. “Dan kunnen we pas hierover discussiëren.”

Het Statenlid legt uit dat daaruit zal moeten blijken of de regering zich dus aan haar eigen doelstellingen houdt om het tekort terug te dringen naar 250 miljoen florin in 2013. “Daaraan heeft ze zich verbonden aan het parlement, maar ook aan Standard & Poor’s en Fitch (kredietbeoordelers, red.).” De parlementariër, die ook voorzitter is van de vaste Statencommissie Financieel-Economische Aangelegenheden, vindt het overigens ‘heel jammer’ dat de begroting 2013 er nog niet is. Hij verwacht wel dat deze nog voor de jaarwisseling bij het parlement ligt, maar behandeling zal niet meer lukken. “En dat betekent dat de invloed van de Staten op de inkomsten en uitgaven gering is.”

Belastingen

Uit de presentatie van de Centrale Bank in de eerder genoemde vaste Statencommissie, heeft MEP in ieder geval van de Bank begrepen dat het overheidstekort voor dit jaar niet zoveel is toegenomen vanwege de fors hogere belastinginningen. “Dus ons volk betaalt belastingschulden af en dat heeft gecompenseerd voor de sluiting van de raffinaderij.” Een gevaarlijke ontwikkeling noemt de oppositiepartij dat omdat burgers maar eenmalig hun belastingschulden kunnen betalen. “Inning van achterstallige schulden is niet een structurele belastinginkomstenstroom.” Verder wijst nu ook MEP erop dat de belastingdienst onderscheid maakt tussen grote bedrijven die een belastingsschuld hebben en de kleine man. Eerder maakte onafhankelijk Statenlid Booshi Wever daar ook al gewag van, dat voor grote ondernemingen een ander beleid van beslaglegging wordt gevoerd en grote schuldbedragen zomaar worden kwijtgescholden.

 

Tekorten Aruba lopen verder op

28 NOVEMBER 2012

AD 28.11.12

Share this page:
« Back
Back to Top