Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: Vertrouwen in Curaçaose overheidsfinanciën

24 OKTOBER 2013

Willemstad – Het College financieel toezicht (Cft) heeft vertrouwen in de overheidsfinanciën van Curaçao. Dit betekent echter niet dat er geen uitdagingen in het verschiet lig- gen. Dat heeft het Cft gisteren bekendgemaakt.  Het Cft hield gisteren een persconferentie waarin het College bekendmaakte er vertrouwen in te hebben dat de begroting van Curaçao voor 2013 in evenwicht zal komen.

Toch liggen er ook nog uitdagingen in het verschiet: ,,Allereerst wordt er gewerkt aan reparatiewetgeving ten aanzien van de basisverzekering. Daarnaast heeft de regering een meerjarig plan, dat reeds in de cijfers van de begroting is verwerkt, opgesteld om de efficiency en effectiviteit van het overheidsapparaat te vergroten en de begroting meerjarig in evenwicht te houden”, aldus het College gisteren.

Het Cft heeft deze week een bezoek gebracht aan Curaçao en heeft gesprek- ken gevoerd met waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede, premier Ivar Asjes (PS), minister José Jardim van Financiën, de Raad van Ministers en de Commissie Financiën van de Staten. Tevens heeft het Cft gesproken met minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening en met de stuurgroep Optimalisatie Functioneren Overheidsapparaat. ,,Curaçao heeft een fors pakket aan maatregelen doorgevoerd. De begroting 2013 ligt op koers. Daarmee bestaat vertrouwen dat de begroting ten minste in even- wicht zal komen, hetgeen een voorwaarde was om begin september een lening van 60 miljoen gulden af te kunnen sluiten bij Nederland”, aldus het Cft.

Met dit geld worden investeringen in de sociaaleconomische en educatieve infrastructuur van Curaçao bekostigd, bedoeld om de nadelige effecten van het maatregelenpakket op de economie te verkleinen. Het Cft toetst nog op twee van de oorspronkelijke onderdelen van de aanwijzing die vorig jaar aan Curaçao werd gegeven. De onderdelen waar nog op getoetst wordt zijn de compensatie van tekorten uit voorgaande jaren en de vacature- stop. ,,De regering heeft aangegeven dat de tekorten uit voorgaande jaren conform de aanwijzing gecompenseerd zullen worden.

Het Cft zal, zodra dit volledig is verwerkt in de begroting, niet langer toetsen op dit onderdeel van de aanwijzing.”  Behalve de compensatie van tekorten, wordt Curaçao ook nog getoetst op de vacaturestop en of hier op juiste wijze uitvoering aan wordt gegeven. ,,Uit de gesprekken met het bestuur van Curaçao is naar voren gekomen dat de personeelsaantallen inderdaad teruglopen, maar dat de personeelskosten niet met gelijke tred dalen. De minister is bezig met een analyse om de oor- zaken hiervan te kunnen bepalen.”  De vacaturestop vormde onderdeel van de aanwijzing. Als uit de realisatiecijfers over 2013 blijkt dat de ingeboekte besparing op de personeelskosten is gerealiseerd, is het Cft voornemens om met ingang van 2014 niet langer op dit onderdeel van de aanwijzing te toetsen.

Positief effect nieuw ziekenhuis

Het Cft liet gisteren weten te waarderen dat er meer duidelijkheid is ontstaan omtrent het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda: ,,Dit betekent niet alleen een verbetering voor de gezondheidszorg op het eiland, maar is ook een omvangrijke investering die een positief effect zal hebben op de economie.”  Het Cft heeft met de regering het draaiboek voor dit ambitieuze tijdspad doorgesproken en zal, zodra de regering alle relevante informatie ter beschikking stelt, een uitspraak doen over de vraag of aan de voorwaarden uit de business case die een sluitende exploitatie mogelijk maken, is voldaan.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Persbericht CFT:

Komunikado pa prensa 131023 NED

 

 

 

CFT: In januari kan aanwijzing voldaan zijn

DONDERDAG, 24 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De begroting van 2013 ligt op koers door het forse pakket aan maatregelen dat de Curaçaose regering dit jaar heeft doorgevoerd, zo meldde voorzitter Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft) gisteren tijdens een persconferentie.

Bakker vertelde dat het Cft in januari komend jaar zal toetsen of aan de laatste twee onderdelen van de aanwijzing, zijnde het compenseren van de tekorten uit het verleden en de vacaturestop, zal zijn voldaan. Het Cft bezocht deze week Curaçao en sprak daar met de gouverneur, premier Ivar Asjes, minister Jose Jardim van Financiën, de Raad van Ministers en de commissie Financiën van de Staten. Tevens heeft het Cft gesproken met minister Etiënne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening) en met de stuurgroep optimalisatie functioneren overheidsapparaat. Het vorige bezoek dateerde van juni 2013.

Met het op koers liggen van de begroting is bij het Cft het vertrouwen ontstaan dat de begroting tenminste in evenwicht zal komen. Bakker noemde dit gisteren een ‘majeure prestatie’. Hij legde uit dat je met solide overheidsfinanciën ook weer kunt gaan lenen om te investeren in de maatschappij.

Het vertrouwen in de evenwichtige begroting was de voorwaarde voor het Cft om begin september een lening van 60 miljoen gulden af te kunnen sluiten bij Nederland. Met dit geld worden investeringen in de infrastructuur en het onderwijs gedaan, ‘bedoeld om de nadelige effecten van het maatregelenpakket op de economie te verkleinen’. “Het is mij niet ontgaan dat Curaçao op de schop wordt genomen”, meldde Bakker, die verder aanstipte dat de negatieve economische groei in 2013 door het invoeren van de maatregelen iets minder erg zal zijn dan verwacht, iets dat minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling vorige week ook al meldde. Volgens Bakker zijn evenwichtige overheidsfinanciën uiteindelijk voorwaarden voor economische groei.

Aanwijzing

De goeie koers was aanleiding voor het Cft om met de regering te spreken over de voortgang van de aanwijzing die de Rijksministerraad in juli vorig jaar aan Curaçao gaf. Aan vier van de zes onderdelen van die aanwijzing is inmiddels voldaan. Nu toetst het Cft nog op de twee laatste onderdelen van de aanwijzing. Een daarvan is het compenseren van de tekorten uit het verleden. Uit gesprekken met de minister van Financiën is duidelijk geworden dat deze compensatie in de suppletoire begroting zal worden doorgevoerd. Zodra dit volledig is verwerkt zal het Cft op dit onderdeel niet langer toetsen. Het laatste onderdeel van de aanwijzing is de vacaturestop. Volgens het Cft is gebleken dat de personeelsaantallen inderdaad teruglopen, maar dat de personeelskosten niet met gelijke tred dalen. De minister is bezig met een analyse om de oorzaken hiervan te kunnen bepalen. De vacaturestop vormde onderdeel van de maatregelen om de begroting 2013 in evenwicht te houden. Als uit de realisatiecijfers over het jaar 2013 blijkt dat de ingeboekte besparing op de personeelskosten is gerealiseerd, is het Cft voornemens om met ingang van 2014 niet langer ook op dit onderdeel van de aanwijzing te toetsen

Bron: Amigoe, Curacao

 

CFT buigt zich over ‘business case’ ziekenhuis

DONDERDAG, 24 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) gaat zich buigen over de ‘business case’ van het nieuwe ziekenhuis. Daarna zal bij de regering alle relevante informatie worden opgevraagd, om te kijken of er aan alle voorwaarden in de business case zal worden voldaan en er overgegaan kan worden tot een lening.

De regering heeft nog geen concreet verzoek tot een lening ingediend, meldde Cft-voorzitter Age Bakker gisteren tijdens de persconferentie op Curaçao. Het is nog slechts een voornemen, maar in de begrotingswijziging die het Cft onder ogen heeft gekregen zal het gaan om een lening van 300 miljoen gulden. “De regering is voornemens om op korte termijn financiering voor een nieuw ziekenhuis in Otrobanda rond te krijgen en met de bouw te beginnen. Het College waardeert dat er meer duidelijkheid is ontstaan over dit project, wat niet alleen een verbetering moet betekenen voor de gezondheidszorg op het eiland, maar ook een omvangrijke investering is die een positief effect zal hebben op de economie”, aldus het Cft.

Het Cft, dat deze dagen op Curaçao is, hoopt morgen de business case van het nieuwe ziekenhuis te ontvangen. Momenteel wordt deze nog getoetst door overheidsaccountant Soab. Volgens Bakker gaat het Cft kijken op welke veronderstellingen de business case is gebaseerd en of het financieringsplan adequaat is. Het Cft zal dan snel zijn vragen formuleren waarmee de regering aan de slag kan. Als er voldaan kan worden aan de voorwaarden uit de business case kan worden overgegaan tot een lening via de voorinschrijfrekening in Nederland, wat betekent dat er tegen een lage rente geleend kan worden. “In de komende maanden zal er duidelijkheid komen”, aldus Bakker.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top