Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT: 'Saba moet rapporteren over sociaal vangnet'

12 DECEMBER 2012

THE BOTTOM – Het College Financieel Toezicht heeft het openbaar lichaam Saba verzocht een financiële en inhoudelijke rapportage aan te leveren over de vooruitgang van de Doeluitkering sociaal vangnet.

AD 12.12.12 III

Share this page:
« Back
Back to Top