Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

CFT heeft grote zorgen over dividend Curacaose overheids-nvs

ZATERDAG, 15 FEBRUARI 2014

WILLEMSTAD — Het Cft (College financieel toezicht) maakt zich ernstige zorgen omtrent de financiële situatie van enkele grote overheidsvennootschappen. Dat laat Cft-voorzitter Age Bakker weten in een advies over de vastgestelde begroting van 2014 aan minister José Jardim van Financiën. Volgens het Cft moet 2014 in het teken staan van het gezond maken van deze bedrijven.

De zorgen spitsen zich bij het Cft onder meer toe op de dividendopbrengsten van overheidsvennootschappen. “In de begroting zijn onder de post ‘andere inkomsten’ ontvangsten uit hoofde van dividend opgenomen. Refineria di Kòrsou (RdK) dient jaarlijks 10,7 miljoen gulden af te dragen en daar bovenop wordt dit jaar 5 miljoen, in 2015 15 miljoen en vanaf 2016 25 miljoen gulden aan dividendontvangsten verwacht.” In zijn eerdere advies op de concept-begroting gaf het Cft reeds aan dat deze verwachte ontvangsten ‘summier zijn onderbouwd’ en adviseerde daarom om niet uit te gaan van dividendontvangsten. In de begroting 2014 geeft het bestuur van Curaçao aan dat uit een rapport van Soab blijkt dat RdK in staat is de komende jaren aan de in de begroting opgenomen winstuitkeringen te voldoen, aldus Bakker. Ten aanzien van de overige opgenomen dividendopbrengsten wordt aangegeven dat de regering deze winstuitkeringen behoedzaam en verantwoord acht.

“Gezien de precaire financiële situatie van enkele grote overheidsvennootschappen en het feit dat er tot nu toe geen dividend- of concessiebeleid is geïmplementeerd, betwijfelt het Cft of de opgevoerde dividendontvangsten realistisch zijn. Dit was tevens de reden waarom de dividenden conform de aanwijzing niet mochten worden opgenomen. Het verbaast het Cft derhalve dat deze meerjarig weer worden opgevoerd, terwijl er weinig tot geen vooruitgang is ten aanzien van de plannen van aanpak ter versterking van de financiële posities van deze entiteiten. Het Cft verzoekt dan ook om nadere informatie waaruit blijkt dat deze dividenden haalbaar zijn.” Concreet vraagt het Cft om een overzicht waaruit blijkt voor welk bedrag welke overheidsvennootschap (inclusief RdK) de komende jaren dividend af moet dragen en om financiële gegevens waaruit blijkt dat dit mogelijk is. Tevens wil het Cft graag het door de regering genoemde Soab-rapport ontvangen over de financiële positie van RdK.

“Zoals eerder gememoreerd heeft het Cft grote waardering voor de wijze waarop het bestuur van Curaçao de begroting op orde tracht te brengen. Voorkomen moet worden dat dit proces wordt verstoord door overheidsvennootschappen die in financiële problemen verkeren. Met name de financiële situatie van Aqualectra, de Dokmaatschappij en Nieuwe Post is problematisch en vormt een risico voor de begroting. Voor de financiële situatie van Curaçao en de duurzaamheid daarvan is het van belang dat de zorgwekkende positie van deze vennootschappen wordt verbeterd.”

Het Cft adviseert de regering dan ook nogmaals om de situaties van de overheidsvennootschappen die in de problemen zitten in kaart te brengen en aan te geven op welke wijze deze problemen opgelost gaan worden. “Het Cft is van mening dat het komende jaar, naast de meerjarige doorwerking van de genomen maatregelen, grotendeels in het teken van het gezond maken van de overheidsvennootschappen moet staan en gaat graag hierover met u in overleg”, aldus Bakker.

Bron: Amigoe, Curacao

[addthus]

Share this page:
« Back
Back to Top