Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Cft: Allemaal steentje bijdragen op Curacao

WOENSDAG, 30 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Curaçao staat voor grote uitdagingen waaraan iedereen een steentje moet bijdragen. Dat zei Age Bakker, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) gisteren bij een persconferentie. Daarbij luidde de hoofdboodschap dat het Cft in april een positief advies over de begroting 2013 zal geven als er tijdig wordt begonnen met het invoeren van het geplande forse maatregelenpakket.

De Cft-voorzitter doelde specifiek op het feit dat ambtenaren het voor elkaar hebben gekregen dat zij voorlopig buiten de basisverzekering ziektekosten gaan vallen. “Het kan niet zo zijn dat een bepaalde groep binnen de bevolking vijf jaar lang wordt vrijgesteld. Dat is niet houdbaar”, aldus Bakker op een vraag tijdens de persconferentie. “Het land is gedwongen om extreme maatregelen te nemen en het is aan Curaçao om te beslissen hoe men de last verdeelt, maar nood breekt wet.” Hij haalde, hoewel hij toegaf dat de landen niet te vergelijken zijn, Griekenland aan, waar de ambtenarensalarissen sinds de crisis sterk verlaagd zijn.

De basisverzekering is een van de belangrijkste maatregelen om het probleem van de hoge ziektekosten op Curaçao het hoofd te bieden. De Curaçaose uitgaven aan ‘cure en care’ zijn dubbel zoveel als het Latijns-Amerikaanse gemiddelde, aldus Bakker. Curaçao besteedt jaarlijks meer dan 16 procent van het bruto nationaal product (bnp) aan gezondheidszorg, wat zeker voor de Caribische regio erg veel is. Volgens Bakker verlies je op deze post, bij uitstel van implementatie van maatregelen, per maand al 7 tot 8 miljoen gulden. Een andere cruciale maatregel die van het Cft moet worden geïmplementeerd is de verhoging van de pensioenleeftijd.

Het invoeren van maatregelen en het wegwerken van de tekorten zijn de hordes die moeten worden genomen om een positief advies te krijgen van het Cft. Dit zal op zijn vroegst in april zijn. Als dit het geval is, vervalt de aanwijzing en zal Curaçao uiteindelijk tegen betere voorwaarden leningen kunnen aangaan, onder meer voor de aanleg en onderhoud van wegen en het onderhoud van scholen. “Ten aanzien van de bouw van Nos Hospital Nobo dient er tevens sprake te zijn van een sluitende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis”, aldus het Cft, dat benadrukte dat de huidige regering zeer goed op weg is met de goedgekeurde begroting 2013. “De openheid van zaken, zowel van de huidige als de vorige interim-regering, hebben doorslag gegeven voor optimisme”, aldus Bakker. “De urgentie was ‘eerder’ minder doorgedrongen.”

Share this page:
« Back
Back to Top