Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank van Suriname neemt waarschuwing IMF serieus

21/10/2013

Paramaribo – De Centrale Bank van Suriname (CBvS) neemt de waarschuwing van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) tegen hoge overheidsuitgaven in tijden van verminderde inkomsten, serieus. Ook dit hoort onder de paraplu van macrostabiliteit, zegt de bank naar aanleiding van het onlangs uitgekomen verslag van het IMF. De regering wordt aangespoord onverkort matiging van lopende uitgaven ter hand te nemen. Een betere planning en een fiscaalfinanciële verantwoording moeten absoluut worden doorgevoerd.

De regering moet een diepgaande analyse maken over het subsidiebeleid en beslissende stappen nemen om de staatsbedrijven gezond te krijgen op zo een manier, dat ze onafhankelijk van staatsfinanciering kunnen opereren. Verder is het van belang dat de regering prioriteiten aan de investeringsprojecten geeft. Er zal pas uitgevoerd moeten worden wanneer de realisatiecapaciteit en de financieringsruimte aanwezig zijn. Inkomstenverhogende maatregelen zijn ook noodzakelijk, maar essentieel is dat de kleine man niet wordt geraakt, stelt de CBvS. Ook op lange termijn zijn fiscale consolidatie en institutionele versterking nodig, meent de Centrale Bank.

De sterke afhankelijkheid van de export van mijnbouwgrondstoffen moet geleidelijk worden afgebouwd door meer diversificatie. Maar ook is het nodig om de extra verdiensten uit hoge mijnbouwinkomsten af te romen en te sparen. Dit kan buffers geven in tijden van externe kwetsbaarheden. Er moet over een ruime periode worden gespaard en de verleiding om de spaarmiddelen uit te geven moet ook worden weerstaan, want alleen zo zullen toekomstige generaties profijt van de huidige voorspoed hebben, waarschuwt de bank. Verder wordt toegejuicht dat het ministerie van Financiën al verregaande stappen heeft gezet op het gebied van automatisering van het financieel-managementproces.

De bank heeft recentelijk het monetair beleid aangescherpt. Dit was nodig omdat de kredietverlening door de algemene banken enorm was gegroeid. Ook het IMF meldt dit in zijn verklaring. De groei van het bankkrediet aan de particuliere sector van 17,25 procent op jaarbasis steekt ver uit boven de groei van de economie, en nog wel met een zware concentratie: het meeste krediet ging naar de sectoren handel en woningbouw.

De bank zegt dat er niet geaarzeld zal worden om additionele maatregelen te nemen indien de fiscale situatie en de kredietgroei zich niet stabiliseren naar niveaus die geen oververhitting of ondraagbare schuldenlasten met zich meebrengen of de kredietdollarisering in stand houden. Haar doel is om het vertrouwen in de Surinaamse munt te versterken en de wisselkoers stabiel te houden.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top