Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank van Suriname loopt valutatekort in

15/03/2013

PARAMARIBO – De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bezig het tekort aan US dollars op de vrije markt in te lopen. De commerciële banken worden namelijk voorzien van het buitenlandse courant.

Dit bevestigen diverse spelers op de financiële markt anoniem aan de krant. “Het is een normale maatregel die je wereldwijd ziet zolang de koersen onder druk staan”, zegt een bron die verder naar de moederbank verwijst.

Internationaal

CBvS wilde op vragen van de Ware Tijd niet inhoudelijk uitwijden over de reguliere ingreep. De afgelopen twee weken was er sprake van een lichte tekort aan US dollars. Volgens de Centrale bank ligt dat voornamelijk aan ontwikkelingen in het buitenland. De euro is namelijk in waarde gedaald, terwijl de US dollar juist duurder werd “binnen enkele weken”.

“Een kenmerkend verschijnsel”, schrijft de moederbank over het feit dat de laatste maanden zowel de dollar als de euro duurder zijn geworden in het land na de verschuivingen in het buitenland. Daarnaast zijn er zorgen dat de internationale goudprijzen verder zullen dalen. Ook historisch gezien zijn de eerste drie tot vier maanden van het jaar altijd moeilijk op de valutamarkt.

“De Centrale Bank monitoort de economie in het algemeen en de valutamarkt in het bijzonder en zal nooit aarzelen om additionele maatregelen op monetair vlak te treffen indien de stabiliteit in gevaar dreigt te komen.” Koersspeculanten worden gewaarschuwd dat zij niets kunnen opbrengen tegen de kracht van de economie en de valutareserves van het land.

Vijf procent

De monetaire autoriteit laat ook weten dat prijsstijgingen van basisgoederen tot maximaal 5 procent beperkt worden dit jaar. Dit zou een voortzetting van het succes van 2012 zijn, waar de forse inflatie drastisch terug werd gebracht van 17 naar 4,4 procent.

Hiermee hoopt de bank een houvast te geven aan de financiële sector over haar beleid.

De bank benadrukt het belang van lage inflatie: “De opwaartse druk van prijzen werkt nadelig voor de bredere laag van de samenleving. De koopkracht wordt verminderd en welvaart van de burgers neemt af.” Inflatie plaatst het land ook in een nadelige businesspositie ten opzichte van het buitenland.

Afromen

Naast het beschikbaar stellen van valuta aan de financiële markt, heeft de Centrale bank andere strategieën om toe te passen: banken zijn namelijk verplicht om reserves in SRD en valuta te bewaren bij de Moederbank, wat overmatig lenen tegenhoudt. Er zijn verder moderne mogelijkheden, de zogeheten ‘openmarkt operaties’ ook in voorbereiding. Hierdoor kan de bank SRD’s afromen als er te veel in omloop zijn en de koers opdrijven zoals ten tijde van de Fiso-rondes.

Toch zou een stabiele koers een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Ten eerste moet de regering haar begrotingstekorten tot een minimum beperken. Er mag niet gerekend worden op leningen van de Centrale Bank. Maar ook het bedrijfsleven en vakbonden moeten een steentje bijdragen door niet te komen met bovenmatige prijsverhogingen en loonseisen. “CBvS is niet in staat alleen te zorgen voor lage inflatie”, aldus de Moederbank.-.

Share this page:
« Back
Back to Top