Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten: Aanzienlijke verkleining tekort

DINSDAG, 08 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Het tekort op de betalingsbalans van de monetaire unie tussen Curaçao en St. Maarten was over 2012 naar verwachting ruim 100 miljoen gulden. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het tekort van 2011, dat ruim 500 miljoen gulden was. Dat staat in een verslag van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) over de economische ontwikkelingen in 2012 en de vooruitzichten voor 2013. In 2013 wordt een nog verdere verbetering verwacht en zal er naar schatting een betalingsbalansoverschot zijn van 40 miljoen gulden.

De verbetering van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans kan in 2012 toegeschreven worden aan een groei in de netto export van goederen en diensten en minder netto inkomensoverdrachten aan het buitenland. “De exporten groeiden harder dan de importen, vooral door de groei in toerisme, de vrije zone, en de hogere deviezenontvangsten door groot onderhoud aan de raffinaderij. De importgroei werd gematigd door minder importen van de groot- en kleinhandel als gevolg van de lagere bestedingen in Curaçao.”

Monetair beleid

“Ondanks het verwachte overschot op de betalingsbalans bedraagt het tekort op de lopende rekening ongeveer 25 procent van het bbp en laat de importdekking een dalende trend zien”, wordt verder in de toelichting vermeld. ”Het monetaire beleid zal daarom ook in 2013 krap blijven, maar een krap monetair beleid draagt niet bij aan een duurzame groei.” Het afgelopen jaar werd als verkrappende maatregel de verplichte reserve stapsgewijs verhoogd, en werd de private kredietverlening bevroren tot en met augustus. “Voor een structurele versterking van de betalingsbalans en deviezenreserves zijn structurele hervormingen noodzakelijk die bijdragen aan een duurzame versterking van de export en matiging van de groei van de import. Dit vergt omvangrijke (buitenlandse) investeringen, die alleen kunnen worden gerealiseerd in een aantrekkelijk investeringsklimaat en een stabiele macro-economische omgeving. Het regeringsbeleid dient zich de komende jaren hierop te concentreren.”

Share this page:
« Back
Back to Top