Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Centrale Bank Aruba: tekort in 2013-2016 fors hoger

ZATERDAG, 24 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Hoewel het tekort op de begroting van dit jaar min of meer in de pas loopt, haalt de regering haar meerjarig financieel kader voor de komende jaren niet zonder extra bezuinigingen. Als de regering niet ingrijpt, zal het tekort in 2013 oplopen tot 320 miljoen florin in plaats van 250 miljoen florin waaraan de regering zich heeft gecommitteerd.

Dit blijkt uit de ramingen die de Centrale Bank van Aruba gisteren aan het parlement (Statencommissie) presenteerde. Die zijn gebaseerd op de laatste berekeningen, groeicijfers en overheidsvoornemens. Hoewel de economische groeivoorspellingen voor volgend jaar veel gunstiger lijken uit te vallen dan aanvankelijk verwacht met de sluiting van de raffinaderij door Valero, zijn de cijfers voor de overheidsfinanciën dus een stuk minder positief.

Dit jaar loopt de overheid nog redelijk in de pas. De regering lijkt op een aantal miljoenen na haar begrotingsdoelstelling van 275 miljoen florin te halen, blijkt uit de berekeningen van de Centrale Bank. Financiën-minister Mike de Meza (AVP) gaat zelfs uit van zo’n 6 miljoen florin dat extra nodig is voor 2012. Voor volgend jaar en de jaren daarna (tot en met 2016) loopt het tekort zonder extra te bezuinigen op de kosten echter meer op dan de regering zich dus ten doel heeft gesteld. De Centrale Bank gaat ervan uit dat het tekort volgend jaar oploopt tot 320 miljoen florin en vervolgens 328 miljoen (2014), indien de regering hetzelfde blijft uitgeven en ook geen maatregelen neemt (bijvoorbeeld extra belasting heffen) om meer inkomsten te krijgen. De Bank heeft hierbij wel de kosten meegenomen voor de private-public projects (PPP) die op stapel staan zoals voor de Green Corridor.

In 2015 is het voorspelde tekort lager, 278 miljoen florin, en in 2016 zou het gaan om 247 miljoen florin. Maar dat is nog altijd hoger dan de regering dus als doel heeft gesteld (elk jaar het tekort met 75 miljoen florin te verminderen). Voor 2014 is het 153 miljoen florin hoger dan de regering wil, voor 2015 gaat het om 178 miljoen florin meer en voor 2016 gaat het om een bedrag van 197 miljoen florin meer dan de regering als doel heeft. In dat jaar zou er nog maar een tekort van 50 miljoen moeten zijn om vervolgens tot een begrotingsbalans te kunnen komen. Overigens is het meerjarig financieel kader niet alleen een wens van de regering, maar heeft zij zich ook ertoe verplicht op verzoek van het parlement.

Zou de regering dus niet ingrijpen, dan verwacht de Centrale Bank dat in 2031 het overheidstekort in 2013 oploopt naar 6,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP). In 2014 -2016 zijn de percentages: 6,5 procent, 5,3 procent en 4,5 procent. De staatschuld stijgt door de tekorten bovendien versneld naar uiteindelijk 4,2 miljard ofwel 76,6 procent van het BBP in 2016. Het is daarom ook dat de Centrale Bank stelt dat ‘financiële consolidatie’ nodig is om de overheidsfinanciën voor de middel- en lange termijn op een ‘duurzame weg’ te krijgen. “Zonder extra maatregelen zal de staatsschuld blijven stijgen in de toekomst.” De Centrale Bank heeft dan ook een alternatief scenario gepresenteerd waarbij ze dus uitgaat van de 70 miljoen aan extra bezuinigingen.

Share this page:
« Back
Back to Top